nnlogo-emb

LEDELSE   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

LEDELSE   SAMFUNN

Norske ledere blir mer autoritære

– men lederkulturen i Nord-Norge er annerledes

Nordnorsk arbeidsliv utvikler seg i mer autoritær retning. Det mener over 40 prosent av de ledere i landsdelen som er medlem av fagforeningen Lederne.

bilde

Forskerne er overrasket over at samarbeidsmodellen i arbeidslivet ikke er så robust som de har trodd. Illustrasjonsfoto: Shigeru Ohki

bilde

Eivind Falkum i OsloMet sier at lederstilen i norske virksomheter blir mer autoritær i tider med lavkonjunktur. Foto: AFI/OsloMet

Dette kommer frem i Norsk Ledelsesbarometer 2018 som OsloMet lager for organisasjonen Lederne. Det er medlemmer av fagforeningen Lederne som er spurt. Dette er ledere på mange forskjellige nivåer. Rundt 2000 ledere og mellomledere deltok i barometeret i 2018.

Utviklingen mot mer autoritær ledelse skjer ikke bare i Nord-Norge. Faktisk er andelen ledere som mener å se en slik utvikling enda større andre steder i landet. Den autoritære ledelsen utvikler seg saktere her i nord.

På landsbasis har 48 prosent denne oppfatning. Bare 18 prosent mener at arbeidslivet utvikler seg i mer demokratisk retning.
I de nordnorske fylkene er det lederne i Finnmark som i minst grad mener at arbeidslivet går i en mer autoritær retning. 37 prosent mener dette i Finnmark. I Troms og Nordland er andelen henholdsvis 42 og 45 prosent.

Trend

En av forskerne bak barometeret, Eivind Falkum i Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, presiserer at det er ledernes oppfatning som blir målt og ikke den virkelige situasjonen.
– Ledernes oppfatninger er imidlertid ikke er tatt ut av løse lufta. De beskriver situasjonen slik de ser den på egen arbeidsplass, sier han.

Falkum forteller at de gjennom de ti årene Ledelsesbarometeret har blitt laget har gjort flere funn som underbygger oppfatningen om at arbeidslivet har blitt mer autoritært det siste tiåret.

Overrasket

Falkum sier at det er en sammenheng mellom konjunkturer og graden av medbestemmelse – og det motsatte, autoritær ledelse.
– Vi fikk umiddelbart svar fra lederne om endringer i ledelse og medbestemmelse da oljekrisen kom. Det overrasket oss. Den vanlige fortellingen om norsk arbeidsliv er at vi har en robust samarbeidsmodell, den nordiske modellen som står seg mot alle endringer. Og så viste det seg ikke å holde stikk, sier Falkum.

Han forteller at de så noe av den samme utviklingen under finanskrisen. Falkum forklarer dette med at toppledelsen vil ha mer kontroll over ressursbruken. Derfor innfører mange prestasjonsmålinger.
– Slike målinger endrer relasjonen mellom ansatte og ledelse, sier Falkum.

To modeller

Forskeren deler arbeidslivet i to ut fra hvilke ledelsesmodeller de følger. Den ene modellen er den norske. Den består av gjensidig åpenhet og tillit til hverandre.

Den andre er den utenlandske modellen. Her innfører ledelsen i stor grad standarder ansatte skal følge i arbeidet. Prestasjonsmåling og kontroller er viktig her, og de ansatte har mindre medvirkning på egenarbeidssituasjon. Lojalitet og lydighet er viktig.
– Det finnes bedrifter som krever at de ansatte forplikte seg for ledelsens verdier og mål, sier Falkum.

Tror på motreaksjon

Etter at inntektene og veksten har vendt tilbake til bransjen, har disse ledelsesmodellene i stor grad overlevd, ifølge Falkum.

Han tror imidlertid at vi etter hvert vil få en motreaksjon, og at strenge kontrollregimer vil bli avløst av ledelsesmodeller som orienterer seg mer mot samarbeid og uformelle prosesser.
– Bedrifter som begrenser frihet og innflytelse, vil i mindre grad klare å utnytte sine ansattes kunnskaper og kompetanse. Hard ledelse er neppe ideelt for å fremme innovasjon, kreativitet og initiativ, sier han.

bilde

Grafen viser Prosent av Ledernes medlemmer som mener at arbeidslivet utvikler seg i en mer autoritær retning. Kilde: Ledelsesbarometeret 2018

Norsk
Ledelsesbarometer

Norsk Ledelsesbarometer er en rapport som er gjennomført av OsloMet på vegne av arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Barometeret har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv på tvers av bransjer og på alle nivå. Organisasjonen har relativt sett mange medlemmer i Nordland og Troms.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil