nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   LEDELSE   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   LEDELSE   SAMFUNN

På terskelen til den fjerde industrielle revolusjon:

Slik gjør de største det

– Vi står på terskelen til den fjerde industrielle revolusjon, sier Torbjørn Folgerø, digitaliseringsleder i Equinor.

bilde

– Digitalisering gir mer effektiv samhandling. Når data blir tilgjengelig, blir det lettere å samarbeide tverrfaglig og på tvers av virksomheten, sier Torbjørn Folgerø, direktør for digitalisering i Equinor. Foto: Sopra Steria

Han fastslår at digitalisering går som en rød tråd gjennom forretningen.
– Kunstig intelligens, automatisering og digitale tvillinger er blitt en del av virkeligheten. Digitalisering gir mer effektiv samhandling. Når data blir tilgjengelige, blir det lettere å samarbeide tverrfaglig og på tvers av virksomheten, sier Folgerø.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for DNB Personmarked, sier seg enig:
– Digitalisering gjennomsyrer alt vi i gjør DNB, fra å gjennomføre interne effektiviseringsprosesser til å lage innovative tjenester som kundene våre vil ha. I bunn og grunn handler det om konkurransekraft.

Begge holdt foredrag om digitalisering under Sopra Steria-konferansen Power of Sharing – The Human Factor i Operahuset i Oslo i slutten av mai.

Nøkkelen til å lykkes

– Kundens behov driver digitaliseringen vår. Kunden forventer raskere tjenester. Dette kan vi levere ved hjelp av automatisering. En tilleggsgevinst er at kvaliteten øker fordi vi reduserer sjansen for menneskelig svikt. Menneskene skal støtte maskinene, og motsatt. Slik blir resultatet best mulig, sier Blekeli Spiten.

Folgerø forteller om tre viktige tema som må på plass for å lykkes med digitalisering i Equinor:
• Datatilgjengelighet på tvers av organisasjonen.
• Kompetansebygging internt.
• Samarbeid med resten av det digitale økosystemet.

– Digitaliseringen eies av forretningsområdene våre. IT-medarbeiderne sitter ute i virksomheten og arbeider sammen med domeneeksperter og linjeansvarlige. Alt er forankret i toppen, samtidig som vi jobber med å skape bredt engasjement for digitalisering i hele virksomheten, sier han.

Store utfordringer

Folgerø peker på effektivisering og konkurransekraft som de fremste utfordringene Equinor står overfor.
– Vi har vært igjennom en tøff tid som selskap etter oljeprisfallet for noen år siden. Nå er aktivitetsnivået igjen høyt. Da er det viktig å ikke falle tilbake til gamle måter å arbeide på, og heller utvikle nye verktøy for å jobbe smartere og bedre. Høy oljepris gjør oss mer lønnsomme, men ikke mer konkurransedyktige, understreker han.

Avgjørende for DNB

DNB merker skjerpet konkurranse i bank- og finanssektoren, ikke minst fra rene digitale aktører. Ifølge Blekeli Spiten er det helt avgjørende å oppfylle kundenes forventninger.
– Før i tiden hadde kunden jevn kontakt med banken sin. I dag ønsker de fleste å gjøre det meste selv, på et tidspunkt de selv ønsker. Det må vi legge til rette for. Unntaket er ved store livshendelser, som kjøp av første bolig, samboerskap, familieforøkelse, skilsmisse eller dødsfall. Da vil kunden gjerne ha et menneske – en ekspert – som de kan snakke med for å få kvalitetssikret avgjørelsene sine, sier bankdirektøren.

Ifølge Ingjerd Blekeli Spiten er kompetanse én av kjernestrategiene i DNB. Da blir endringsdyktige ansatte et konkurransefortrinn.
– Vi tror på livslang læring. Gjennom kompetanseutvikling blir våre ansatte i stand til å håndtere de nye jobbene og oppgavene i selskapet, sier hun.

Intern læring

DNB jobber derfor målrettet med å øke kompetansen internt i selskapet. Da banken manglet fagfolk som kunne trekke kunnskap og innsikt ut av ulike typer data, såkalte data scientists, inngikk de et samarbeid med et amerikansk akademi.
– Svært motiverte medarbeidere kan få tilbud om et firemåneders langt opplæringsprogram, med full lønn og fritak for ordinære arbeidsoppgaver. Det første kullet med 14 medarbeidere er nå uteksaminert og jobber allerede i nyopprettede roller som data scientists i DNB, sier Blekeli Spiten.

Ifølge Folgerø jobber Equinor med å oppskalere den interne kunnskapen i selskapet. Ett av virkemidlene er et internt, digitalt akademi der det til nå har blitt gjennomført 20 000 digitale læringskurs.
– Våre ansatte tar kurs i alt fra grunnleggende koding og maskinlæring til dronehåndtering og bruk av virtuell virkelighet, sier han.

Dette mener DNB og Equinor om fremtiden

bilde

– Digitalisering gjennomsyrer alt vi gjør. I bunn og grunn handler det om konkurransekraft, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for DNB Personmarked. Foto: Sopra Steria

Ifølge Folgerø planlegger Equinor å redusere investeringskostnadene med 30 prosent og halvere driftskostnadene for fremtidige feltutbygginger sammenlignet med tradisjonell konseptutvikling. Da er det digitalisering som gjelder.
– I fremtiden vil vi se enda mer datastyrt og fjernstyrt produksjon. Dette vil gi reduserte kostnader, bedre sikkerhet og lavere karbonavtrykk, sier han.

Blekeli Spiten er overbevist om at banken i fremtiden kommer til å spille en mer sentral rolle i folks liv.

– Jeg tror kundene kommer til å la banken være mye mer proaktiv når det gjelder privatøkonomien. Banken vil i enda større grad bli din virtuelle assistent som ordner alt det økonomiske for deg uten at du trenger å tenke på det, sier Blekeli Spiten.

Om Sopra Steria

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift.

Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje.

Selskapet har 44 000 medarbeidere i over 20 land, og hadde en omsetning på 4,1 milliarder euro i 2018.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil