nnlogo-emb

SAMFUNN   FISKERI   LEDELSE  POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   FISKERI   LEDELSE  POLITIKK

Fiskernes rettigheter under press

Oppdretterne er for lengst i gang med å kjøpe seg inn i fiskebåtrederiene.

bilde

Kristian Klo er leder i Gunnar Klo AS som fikk dispensasjon til å kjøpe seg kontroll over kystfiskebåten Morgenstjerne. Foto: Hege Abrahamsen

I gårsdagens sak på Nordn.no sier fiskeoppdretternes fremste talsmann Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge rett ut at fiskerne må overgi en del av kvoterettighetene sine til andre. Dette kravet kommer ikke i et vakuum. Oppdretterne er for lengst i gang med å kjøpe seg inn i fiskebåtrederiene.

Det er allerede et år siden Nordlys i en større reportasje påviste hvordan havbruksselskaper stinne av kapital jafser til seg biter av fiskeflåten fra syd til nord. Nordlys beskriver hvordan Møgster-familien og Lerøy på Vestlandet, Gustav Witzøe i Trøndelag og Møre-milliardærene i Austevoll kontrollerer stadig mer av næringen.

Ifølge avisens oversikt er 80 prosent av trålkvoten i Troms og Finnmark kjøpt opp av laksekapital.

Fiskeindustrien

Laksekapital har også begynt å strømme til fiskeindustrien. Ifølge Nordlys sin oversikt er halvparten av hvitfisken som går gjennom anlegg på land kontrollert av havbrukseierne.

Det skjer en viss integrasjon mellom fiskeeksportselskaper og fiskeindustri, som Nordic Groups oppkjøp av mesteparten av Båtsfjordbruket. Men også her har det kommet oppdrettskapital inn etter hvert. Gustav Witzøe/Kvervas selskap Insula kjøpte Nordic Group for ikke lenge siden.

Integrasjon mellom fiskebruk og flåte har så langt skjedd ved at rederen har investert i bruket. Den motsatt vei skjer nesten ikke på grunn av fiskernes nærmest enerett på kvotebelagt fiske, men også her har det begynt å røre på seg. Det ble mye bråk da fiskeindustriselskapet Gunnar Klo på Myre i Vesterålen overtok aksjeflertallet i Fugløyskjær, som eier den 15 meter lange kystfiskebåten Morgenstjerne.

Les også:

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil