nnlogo-emb

TETT PÅ   LEDELSE

Nordnorsk Næring

TETT PÅ   LEDELSE

Kjerneverdier som styringsverktøy:

Slik gjør SSP Transport det

Mange bedrifter definerer sine kjerneverdier. For noen vekkes de til live bare ved festtaler, mens andre bruker dem bevisst i styringen av bedriften.

bilde

Stine Haldorsen sier at selskapets kjerneverdier er til hverdagsbruk. Foto: SSP Transport

Stein Sørensen Persontransport i Tromsø har definert fire kjerneverdier for bedriften. Nordn.no har spurt selskapets driftsleder, Stine Haldorsen, om kjerneverdiene deres bare er til festlige anledninger eller til praktisk bruk i det daglige. Hun hevder at de bruker verdiene aktivt i handlingene sine, og forklarer hvordan.

Kjerneverdiene

Stein Sørensen Persontransport leverer mange typer transport, fra helseekspressen og skoleskyss til nordlysturister. Selskapet har 24 kjøretøy registrert hos seg. I tillegg er de taxi-sentral for Din Taxi i Tromsø.

Selskapets kjerneverdier er:

Sikkerhet: Vi skal alltid utføre transporten på en sikker måte.

Kvalitet: Vi skal alltid sørge for transport av god kvalitet.

Effektivitet: Vi skal alltid være effektive og forutsigbare.

Miljøvern: Vi skal ta vare på miljøet i alt vi gjør.

Hverdagsbruken

Slik bruker selskapet verdiene i hverdagen:

Miljøvern:

– Vi har bare en klode. Hvis alle stikker hodet i sanden blir ingenting gjort for miljøet. Det er derfor veldig viktig for oss å være et miljøfyrtårn, sier Haldorsen.

– I praksis gjør denne kjerneverdien at vi har nullutslippsbiler og hybrider. Ved innkjøp har vi fokus på hvem vi handler med og deres forhold til miljøvern. Vi følger dessuten nøye med på teknologiutviklingen når det gjelder transport og miljøvern.

– Vi er klimapartner i Tromsø. Dette er et nettverk som jobber for mer klimavennlige løsninger på ulike områder.

Kvalitet:

bilde

Stein Sørensen Persontransport viser frem en av kjerneverdiene sine (sikkerhet) i bybildet. Foto: SSP Transport

–Vi kjøper kjøretøy med lave utslipp. Vi har også definert kvalitet slik at det skal være komfortabelt å reise med oss. Setene skal være gode og bilene skal ha god demping. Kvalitet omfatter også beskaffenheten på kjøretøyene. De skal være holdbare og tåle nordnorske forhold.

På personellsiden gjelder kvalitet slik at sjåførene skal være kompetente til å gjøre jobben slik selskapet vil ha den utført. Det går på evnen til å kjøre trygt, være service-minded og kunne lese folk og håndtere dem riktig.

Det er mange personligheter og sjåførtyper. Det er viktig å ha rett sjåfør til rett oppdrag. Noen typer passasjerer vil ikke bli kjørt av en skravler hele tiden, mens andre har behov for å snakke med noen.

Det siste gjelder for eksempel skoleskyssen, der mange elever trenger å snakke med en voksen som hører på dem, som sjåføren.

Selskapet sikrer kvaliteten ved å ha en voksen sjåførstab og ved å være en lærebedrift for transport- og logistikkfag. Det sikrer at vi får utviklet unge mennesker ut fra vårt kvalitetsbegrep.
– Vi rekrutterer gjennom mange kanaler. En kanal er Ringer i vannet-programmet. Vi har også direktekontakt med NAV og Remix, og vi rekrutterer fra utlandet i perioder.

– Mye er planlagt på forhånd når det gjelder hvor bilene skal befinne seg til enhver tid, men det er ikke nok. Det er også en del av kvaliteten at vi har beredskap i fokus i tilfelle ulykken er ute. Vi har klare retningslinjer på hvem som skal gjøre hva i ulike krisesituasjoner.

Effektivitet:

– Det er ikke 7,5 timers dag i vår bransje. Vi må utnytte kapasiteten på bilene best mulig, og de skal være på rett sted til rett tid. Datasystemer blir supplert med en stor, manuell overvåkingsjobb som krever lokal kunnskap. For eksempel kan det være en vei som ikke er kjørbar om vinteren til tross for at GPS-systemer vil ha bilen til å kjøre den veien.

– Det er også en del av effektiviteten at vi har et operativt kontaktpunkt 24 timer i døgnet slik at de som henvender seg får raskt svar og avklaring.

Sikkerhet:

Denne kjerneverdien går litt over i alle kategorier.
– For oss er det viktig at sikkerhet går først. Man skal trygt frem og trygt tilbake, sier Haldorsen.

Selskapets sjåfører trenes ikke i å holde en fast rute, men i å sørge for at passasjerer kommer trygt frem. Vei og kjøreforhold kan gjøre at man må ligge 20-30 km under gjeldende fartsgrense.

Stein Sørensen Persontransport har årlig tre-fire kurs som skal gjøre sjåførene trygge på oppgaver som for eksempel pålegging av kjetting, slik at man faktisk legger på kjetting når man kommer til en bakke der det er nødvendig, i stedet for å prøve seg på strekningen uten kjetting.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil