nnlogo-emb

SAMFUNN   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   LEDELSE

Kjennetegn på en god leder

Professor Tale Skjølsvik ved universitetet OsloMet - storbyuniversitetet mener dette kjennetegner en god leder.

bilde

En god leder lukker aldri et mulighetsrom, mener professor Tale Skjølsvik. Foto: Sonja Balci

Professoren tror på situasjonsbasert ledelse og endringsledelse og forstår at mange ledere tenker at ledelse er knyttet til personlighet. Likevel krever digitalisering i mange tilfeller transformasjonsledelse, som kjennetegnes ved visjonære ledere som evner å motivere og inspirere ansatte samtidig som de er bevisste på hva endringer krever av ny kompetanse. Mens dette ofte blir sett på som noe som er betinget av å være en karismatisk leder, så finnes det er rekke teknikker man kan jobbe med for å utvikle en transformerende lederstil.

Kjennetegn

Slik ledelse er kjennetegnet av at man

ikke lukker mulighetsrom

er åpen for kompetansen til ulike mennesker og har endringsvilje

tør å overføre makt, slippe på kontroll og delegere

er god på å ta imot signaler om at endringer er på vei

er søkende etter hva som skjer, evner å isolere små prosjekter som gir rom for å prøve og feil i liten skala

Digitaliseringen

Digitalisering stiller større krav til ledelse og gjør at mange føler seg ukomfortable. Ledere møter samtidige krav om større kontroll og mer djervhet i endringer. Dette er krevende.

Skjølsvik mener samtidig at endring og det å evne å se potensiell verdiskaping fra ny teknologi ikke bare er ledernes ansvar. Medarbeiderne må vise lojalitet og medarbeiderskap i å tenke hvordan digitalisering kan bidra til økt verdiskaping og et bedre samfunn.
– Ledere fikser ikke digitaliseringen alene.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil