nnlogo-emb

BERGVERK   GRUVEDRIFT

Nordnorsk Næring

BERGVERK   GRUVEDRIFT

Kjempestart på 2019 for Skaland Graphite

Gruveselskapet Skaland Graphite på Senja satte ny rekord i februar.

bilde

Daglig leder Trond Abelsen i Skaland Graphite kan fastslå at de nå har kommet til et område i gruva som gir god produksjon og svært god kvalitet. Foto: Skaland Graphite

– Februar i år var en fantastisk måned, sier daglig leder Trond Abelsen.

Både produksjonsvolumet og kvaliteten på malmen ga grunn til brede smil. 1180 tonn ble produsert, rekordproduksjon på en måned. Til sammenligning var årsproduksjonen 9627 tonn i 2018, mot 10 309 tonn i 2017.
– I 2018 produserte vi mye mer pudder enn i tidligere år, noe som førte til lavere omsetning, sierr Abelsen.

Men han jubler ikke over alt som har endret seg i fjor. CO2-avgift på propangass kom helt uventet fra starten av 2018 med 1,50 kroner pr. kilo gass.
Dette innebar 20 prosent økning av gassprisen i tillegg til generell økning av prisen. I 2019 steg avgiften fra 1,50 til 1,52 kroner per kilo.

Tyngst er likevel den kraftige økningen i strømprisen. Abelsen forteller at de har måttet øke energibudsjettet med over to millioner kroner i 2019. Dette går rett på bunnlinja.
– Regjeringen gir industrien dårlige rammebetingelser med den energipolitikken den fører, sier Abelsen.

I tenkeboksen

Skaland Graphite har lenge fått testet grafitten de produserer på et laboratorium i Tyskland, spesielt for å se om den kan foredles til sfærisk grafitt, som egner seg til bruk i batterier. Det er ikke minst det voksende markedet for batterier til el-biler og -båter som frister. Sfærisk grafitt er små porøse kuler på ca. 15 mikrometer. (1 mikrometer er en tusendels millimeter.)

Det krever betydelige investeringer og utprøvninger av prosesser og teknologi for å få til foredlingen.
– Vi har fått bekreftet at grafitten vår egner seg meget godt, men venter på en siste rapport fra forsøkene, sier Abelsen.

Han sier at de ennå ikke har vurdert det kommersielle rundt en eventuell satsing på sfærisk grafitt, selv om de lenge har tenkt at batterimarkedet kanskje kan være aktuelt for dem.

bilde

Australske Mineral Commodities overtar Skaland Graphite fra LNS Eiendom. Her ser vi oppredningsverket og lageret ved utskipningskaien. Foto: Reiner Schaufler/Skaland Graphite

Nye eier

I vår ble det kjent at det australske gruveselskapet Mineral Commodities skal kjøpe Senja-selskapet og at eieren LNS Eiendom er interessert i å selge. Prisen er 9,2 millioner dollar. Ikke alle formaliteter er på plass enda.

Ifølge nettavisen Australien Mining vil oppkjøpet gjøre Mineral Commodities til en stor global produsent av grafitt, med Skaland Graphite’s gruve på Senja og en gruve i Vest-Australia som to av få grafittgruver med høy kvalitet på råmalmen.

Stabile priser

Abelsen foreller at omsetningen deres var litt lavere i 2018 enn i 2017, da de også solgte ned en del av lagerbeholdningen. 2018-regnskapet er ennå ikke ferdig, så han kan ikke si hvordan bunnlinjen blir.

Han forteller at prisene kom opp i 2017 og har holdt seg stabile gjennom 2018 og inn i 2019.
– Markedet er litt tregt akkurat nå. Vi vet ikke helt hvorfor, sier han, men vi registrerer at prisen på noen av produktene er under press.

Han peker på at Kina har økt produksjonen og at det har vært en oppstart i Mosambik og en økning fra en stor produsent i Madagaskar. Men det er ikke så enkelt som at dette virker direkte inn på prisen til Senja-selskapets produkter.
– Prisen avhenger av hva slags produkter vi produserer, og det har igjen sammenheng med kvaliteten på malmen, sier Abelsen.

– Nå har selskapet kommet inn i et område i fjellet med mer flake-grafitt i malmen enn vi opplevde i 2018. Det har gitt mer flake av usedvanlig bra kvalitet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil