nnlogo-emb

HÅNDVERK   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

HÅNDVERK   BYGG OG ANLEGG

Stagnasjon for rørleggerne

Rørlegger- og VVS-selskapene fikk redusert lønnsomhet i 2017.

bilde

Nordnorsk rørlegger- og VVS-arbeid sto omsetningsmessig nesten på stedet hvil i 2017.

Den nordnorske delen av bransjen hadde et samlet overskudd på 106 millioner kroner i 2016. I 2017 var overskuddet redusert til 81 millioner. Veksten i omsetning fra 2016 til 2017 var bare 2,3 prosent.

38 prosent (31 millioner kroner) av overskuddet ble hentet ut som utbytte til eierne. Rørlegger-/VVS-bransjen er en milliardbransje i Nord-Norge. Omsetningen nådde 1,93 milliarder kroner i 2017.

Tallene gjelder virksomhet som er organisert som aksjeselskap.

Rørleggere - 6 største - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil