nnlogo-emb

HÅNDVERK   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

HÅNDVERK   BYGG OG ANLEGG

Bra år for tømrerne

De mer eller mindre rene tømrerbedriftene, som er organisert som aksjeselskap, økte inntektene kraftig i 2017.

bilde

De største byggmesterselskapene er plassert i en annen oversikt – i oversikten for byggentreprenører – fordi de tar totalentrepriser og driver med mer enn tømrerarbeid. De selskapene det er oversikt over nedenfor er selskap som i hovedsak holder seg til tømrerarbeid. Alta-selskapet Nordnorsk Bygg AS, som topper listen er også entreprenør med ingeniørkompetanse, men under tvil har vi gruppert selskapet som et byggmesterselskap. Bildet viser selskapets hjemmeside på internett.

bilde

Byggmestervirksomhet ga god uttelling i Nord-Norge i 2017. Foto: Terje Aurdal

Driftsinntektene økte med 26 prosent fra 2016, mens resultatet før skatt økte med solide 32 prosent. De omsatte for 391 millioner kroner i 2017. Samlet overskudd var 24 millioner kroner.
Av dette ble 6,6 millioner tatt ut i aksjeutbytte.

Noen av byggmesterselskapene har utviklet seg slik at de tar på seg totalentrepriser. De kunne like godt ha vært med i oversikten over entreprenører.

Tømrere - 5 største – 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil