nnlogo-emb

BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

BYGG OG ANLEGG

Svært høy fart hos bygg­entreprenørene

Byggentreprenørenes driftsinntekter for 2017 landet 24 prosent over inntektene året før.

bilde

Byggentreprenørene har klart å øke lønnsomheten. Her fra ombygging av Sommarøy Arctic Hotel i Troms. Foto: Gøran Mikkelsen/Sommarøy Arctic Hotel

Det sterke veksten kommer på toppen av en like stor vekst året før. De totale inntektene for nordnorske byggentreprenører var 16,9 milliarder kroner i 2017.

Consto står for 33,5 prosent av inntektene. Selskapet dominerer fullstendig statistikken for nordnorsk byggenæring. Consto vokste med 41 prosent i 2017. Selskapet har vokst ut over Nord-Norge og Norges grenser. Regnskapstallene omfatter derfor mer enn aktiviteten i Nord-Norge. Se egen sak om Consto.

Oversikten over nordnorsk byggebransje gjelder virksomheter som er registrert som nordnorske aksjeselskap. De oppdragene andre byggegiganter med hovedsete utenfor landsdelen har i Nord-Norge kommer derfor ikke med i oversikten, mens nordnorske selskaps aktiviteter utenfor Nord-Norge kommer med.

B-G Entreprenør

De fire største entreprenørene hadde god omsetningsvekst, mens Bolt (hovedkontor i Mo i Rana) og Totalrenovering (hovedkontor i Tromsø) måtte finne seg i en reduksjon.

Bolt Group hadde stort underskudd både i 2016 og 2017. Eierne har tatt grep og omstrukturert. Nils Petter Vegsund kom inn som ny administrerende direktør for et år siden og har fortsatt omstruktureringen av selskapet. All entreprenørvirksomhet på Helgeland ble lagt inn under B-G Entreprenør, som var blitt finansiert opp med en høyere egenkapital og med god kredittrating.
– I stedet for fem selskap på Helgeland og den fragmenteringen det gir, vil vi nå framstå mer samlet på Helgeland. Vi har tidligere vært et mangehodet troll med virksomhet i mange deler av regionen under mange navn. Nå skal vi lage en merkevare av B-G Entreprenør, sa Vegsund den gang i et intervju med Nordnorsk Næring.

Vegsund bekymret seg over at det er få store prosjekt, og heller ingen nye store i startgropa på Helgeland.
– Det er utfordrende å være stor entreprenør her, sa han.

B-G Entreprenør vant nylig en kontrakt for oppføring av 60 studentboliger i Mo i Rana. Arbeidet startet i april år.

Mer lønnsom

Bransjen hadde enn lønnsomhetsrate på 4,3 % i 2017. Raten er definert som resultat før skatt i prosent av driftsinntekter.
Året før var raten 3,6 prosent, så lønnsomheten har gått opp.

Consto, som hadde det klart største overskudd i kroner, tok ut drøye 25 millioner av et overskudd på over 187 millioner. Bjørn Bygg tok ut drøye 40 millioner kroner av et overskudd på 57 millioner. Bjørn Bygg er et datterselskap i PEAB-konsernet. Dette var de største utbetalingene av utbytte i den nordnorske delen av bransjen.
Mange selskap sliter. 29 prosent av de nordnorske byggentreprenørene gikk med underskudd i 2017.

Stor forskjell

Det ser svært stor forskjell på lønnsbelastningen til store og mellomstore/små byggentreprenørselskap. De ti største bruker 13 prosent av driftsinntektene til å dekke lønnskostnader. Resten bruker 25 prosent.
Likevel er ikke de største mest lønnsomme.

De har en lønnsomhetsprosent på 4,0 % mot 4,7 % hos resten av bransjen. Lønnsomhetsprosent her er definert som resultat før skatt i prosent av omsetning.

Oppføring av bygninger - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil