nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   MILJØ

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   MILJØ

Ambisiøs opprydding på Svalbard

Gruvedriften på Lunckefjell på Svalbard fikk bare noen få år på seg før den ble stengt. Nå skal den tilbakeføres til naturen. Den jobben har Hæhre Arctic fått.

bilde

Alt dette skal tilbakestilles til naturen. Hæhre har for lengst startet nedriggingen av bygningene. Foto. Hæhre Arctic

Hæhre Arctic, et datterselskap av Hæhre Entreprenør, fikk oppdraget rett før nyttår. All spor etter gruvedriften skal fjernes.

bilde

Gudmund Løvli hos Store Norske Spitsbergen Gruvekompani mener at oppryddingen etter gruvedriften på Lunckefjell på Svalbard er et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge. Foto: Store Norske

Lederen for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli hos Store Norske Spitsbergen Gruvekompani forteller at Hæhres oppdrag er den første og et av de minste delene av et stort miljøprosjekt. Senere skal og Svea gruver tilbakeføres til naturen. Dette blir egne kontrakter som lyses ut senere.

Løvli beskriver avviklingen som et av de mest ambisiøse miljøprosjektene i Norge.

Alle spor fjernes

– Vi skal tilbakeføre en gruve til naturen, slik det var før gruvedriften. Vi skal fjerne all infrastruktur og avfall, sier han.

Han poengterer at det betyr at det heller ikke skal være noen spor etter veier, bygninger og annen infrastruktur. Masser skal ifølge Løvli deporteres slik at breoverflaten og fjellsiden fremstår som upåvirket.
– Vi har naturen i lån og skal legge til rette for at naturlige prosesser får gå sin gang etter vi har ferdigstilt oppryddingen, sier Løvli.

Komplisert

Han sier at det ikke er mye biologi i denne delen av Svalbard, men poengterer at de prosesser som er der foregår svært langsomt.

Løvli beskriver prosessen med tilbakeføring som komplisert. En fjellside skal gjenskapes og en vei på isbre skal fjernes. Mye stein og is er i bevegelse hele tiden. Det har derfor vært nødvendig å forsøke å definere hvordan de tror landskapet som grenser mot fyllingene vil være om noen år. Det er viktig at den gjenskapte fjellsiden ikke skiller seg ut når terrenget rundt forandrer seg, blant annet på grunn av nedsmelting av en isbre.
– Tilbakefyllingene må ikke lages så solide at de blir stående igjen som en kunstig vegg når resten av landskapet endrer seg, men samtidig må de være solide nok til at de ikke raser ut, sier Løvli.

Ferdig 2020

Hæhre begynte arbeidet i mars. Det skal være ferdig høsten 2020, men Løvli forventer at mye er gjort i inneværende år.

Han opplyser at oppdraget til Hæhre er på cirka 100 millioner kroner.

Store Norske er eid av Staten og det er Stortinget som har bestemt at Svea og Lunckefjell skal stenges og tilbakeføres til naturen. Stortinget bevilger penger til arbeidet over statsbudsjettet, basert på planer som blir utarbeidet av Store Norske.

Så langt har Stortinget gitt tilslutning/finansiering til prosjektet gjennom statsbudsjettet for 2019.

Løvli forteller at de også har lagt en plan for tilbakeføring av Svea, men at den er ikke behandlet av myndighetene ennå. Gangen i arbeidet er at Store Norske lager en avslutningsplan, som så kvalitetssikres av eksterne eksperter og deretter blir grunnlaget for politisk beslutning og bevilgning av penger til oppryddingen.


Glad for mye snø

Hæhre er tilbake på gamle tomter når de har gått i gang med å fjerne alle spor etter gruvedriften på Lunckefjell på Svalbard.

bilde

Før anleggsmaskinene kunne gå i gang med brearbeidet, måtte de slepes på slede til anleggsområdet. Foto: Hæhre Arctic

Selskapet bygget sammen med Veidekke 3,2 kilometer vei, daganlegg og diverse bygninger for gruvedrift i 2012 og 2013. Veien ligger på en isbre. Nå har de fått i oppdrag å fjerne alle spor etter den korte gruvedriften som har vært.

Hæhres prosjektleder Martin Nerhus Øen forteller at de skal flytte 700.000 kubikkmeter med stein og is, og pakke inn fjellsiden der massene har blitt skutt ut tidligere.

bilde

Prosjektleder Martin Nerhus Øen i Hæhre forteller at en god vinter med mye snø har sikret dem en stabil snøvei. Foto: Hæhre Arctic

Utfordringene

– Det er en utfordring at området er en øde plass på en isbre 650 meter over havet og to mil unna Sveagruven. Det har vært en stor utfordring å få inn utstyr og maskiner, sier Øen.

Han forteller at de har festet slede til tråkkemaskin og dozer, og trukket 700 tonn anleggsmaskiner til stedet. Maskinene ankom fra fastlandet med båt til Longyearbyen for deretter å bli fraktet videre.

Tilbakeføringen til naturen handler mest om terreng- og landskapsutforming. Maskinene er utstyrt med GPS-styring, som er tilkoplet et elektronisk kart fra 2006, slik at maskinførerne lett kan se hvor de legger steinen i forhold til det opprinnelige kartet.

Vanskelig geoteknikk

Multiconsult har prosjektert det geotekniske.
– Multiconsult i Tromsø er gode på Arktis og de hadde god kjennskap til anlegget fra da vi lagde det for få år siden, sier Øen.

Han sier at Multiconsult har utredet hvordan de skal komprimere steinmassene og valse over fyllingene med jevne mellomrom for å sikre stabilitet så det er trygt å arbeide der og at fyllingene ikke glir ut over tid. Ved feil tilbakefylling vil fyllingene bli vasket ut av smeltevann. Maskinen legger steinmassene inn i fjellskråningen. I overgangen mellom fylling og isbre er det mer blanding av is og stein som legges på plass.

bilde

Graverne er utstyrt med GPS-styring, som er tilkoplet et elektronisk kart fra 2006, slik at maskinførerne lett kan se hvor de legger steinen i forhold til det opprinnelige kartet. Her driver en maskinfører med sprekkesonding. For å etablere en sikker snøvei over breen sonderte de med gravemaskinen for å finne sprekkene slik at de kunne grave dem igjen. Det ble gjort i områder der de visste at det var sprekker. Foto: Hæhre Arctic

Mye snø

Når vinden suser i kuling styrke eller sterkere, snøen fokker seg og sikten blir tilnærmet null kan dagene bli svært lite effektive, men mildvær har de i stor grad vært forskånet for. Øen forteller at det er mildværsperioder på Svalbard. Dette slapp de unna frem til påske. Da kom mildværet. Dermed mistet de mange dager der de ikke kunne transportere ut materialer og utstyr.
– En uke ble borte, sier Øen.

Han forteller at det har vært en god vinter med nye snø på Svalbard. Og det er viktig og positivt for det har sikret en stabil snøvei.

Lunckefjell og Svea

Gruva på Lunckefjell ble satt i drift i 2014. I 2016 ble det produksjonsstans i denne gruva og i Svea fordi driften ikke er lønnsom. I 2017 vedtok Stortinget avvikling av begge gruver. Det bestemte dessuten at gruvene skal føres tilbake til naturen. Først skal det ryddes opp på Lunckefjell.
Det er dette Hæhre har fått i oppdrag. Senere skal det lyses ut anbud for opprydding på Svea.

331 millioner kroner er satt av til oppryddingsarbeidet i 2019. I tillegg har regjeringen fått fullmakt til å forplikte staten for nye 375 millioner kroner til oppryddingen. Totalsummen på drøye 700 millioner kroner gjelder begge avviklingsprosjektene.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil