nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   BERGVERK

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   BERGVERK

Bergverk sliter

Rana Gruber var det store lyspunktet innenfor nordnorsk gruvevirksomhet i 2017.

bilde

Store Norske driver for øyeblikket en aktiv kullgruve på Svalbard. Gruve 7 ved Longyearbyen. Gruvene i Svea, Svea Nord og Lunckefjell er lagt i driftshvile fra 2017. Selskapet arbeider med utvikling av Gruve 3 som turistattraksjon og utvikling av Svea som arene for forskning og reiseliv.

Selskapet snudde et minus på 63 millioner i 2016 til en pluss på 74 millioner i 2017.

The Quartz Corp på Drag i Tysfjord fortsetter sin solide inntjening. Selskapet produserer kvarts av høy renhet i Drag.

Store, røde tall hos Store Norske Spitsbergen Grubekompani som kaster store skygger over bransjen.

Den store nyheten i 2019 er at Nussir ser ut til å komme i gang i Kvalsund i Finnmark, men først i 2020 vil det bli virksomhet der – med forbehold om utfallet av klager som er levert inn til Nærings- og fiskeridepartementet på tillatelser selskapet har fått. Se egen sak om Nussir.

Bergverk og gruvevirksomhet - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil