nnlogo-emb

NÆRINGSLIV

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV

Tromsbedriftene ble mer lønnsomme

Bygg- og anleggsnæringen i Troms har mer enn dobbelt så høye inntekter som fylkets havbruksnæring, men overskuddet til havbruksnæringen er fem og en halv gang større.

bilde

Bygg- og anleggsbransjen er Troms sin klart største næring målt etter omsetning. Bildet er fra oppstarten av MH2-bygget i Tromsø 2016. Foto: Trond Nylund

Det viser en gjennomgang Nordnorsk Næring har foretatt av regnskapene til alle bedrifter som er registrert som Troms-bedrifter.

Det betyr at filialer av selskap fra andre steder i landet ikke er med så sant de ikke er registrert som eget aksjeselskap i Troms. Dette gjelder blant annet mange kjedeeide hotell, men også en god del andre selskap. Mest av alt gjelder det oljeselskapene.
Derimot er Troms-bedriftenes virksomhet utenfor fylket regnet med.

Bygging, oppdrett og handel

Bygg- og anleggsbransjen er Troms sin klart største næring målt etter omsetning. Næringen står for 15 prosent av omsetningen til de Troms-registrerte bedriftene. Nesten hver tredje overskuddskrone (30,5 %) går inn på kontoen til et fiskeoppdrettsselskap.
Den bransjen som behandler flest kroner etter bygg- og anlegg er detaljhandelen.

Mer lønnsomme

Den totale omsetningen til Troms-bedriftene var 88,5 milliarder kroner i 2017. Det er 5,8 prosent mer enn i 2016. Med andre ord så vokser den delen av næringslivet som i hovedsak er eiet av tromsværinger.

Omsetningen til Råfisklaget og Sparebank 1 Gruppen på til sammen 24,5 milliarder kroner er ikke regnet med. Den er utelatt fordi Råfisklaget er en avregningsorganisasjon som pengene bare flyter gjennom, mens Sparebank 1 Gruppen av ukjent årsak er registrert som Troms-selskap, men har hovedkontor og nesten all virksomhet utenfor Troms.

Sparebank 1 Nord Norge er en av mange sparebanker som eier Sparebank 1 Gruppen.

Troms-selskapene ble mer lønnsomme i 2017. Lønnsomhetsgraden (resultat før skatt i prosent av omsetning) gikk opp fra 8,7 prosent i 2016 til 9,1 prosent.

Rikere enn Troms-bedriftene

Egenkapitalen økte med 9,9 prosent mens gjelda økt med 8,5 prosent.

Den samlede egenkapitalen er 39,9 milliarder kroner, mens den samlede gjelden er 162,8 milliarder kroner.

I en tidligere utgave fortalte vi at 13 nordmenn har større formue enn den totale egenkapitalen til næringslivet i Finnmark. I sammenligningen benyttet vi bladet Kapitals liste over landets rikeste. Fire nordmenn har høyere formue enn Troms-bedriftenes egenkapital, mens én person har en formue som er like stor. Den personen er Kjell Inge Røkke.

Lønnsvekst

Lønnsveksten til Troms-selskapene økte kraftig i 2017. Den var faktisk på 8,2 prosent. Dette er tall bedriftene selv har rapportert i sine offisielle regnskap. Deler av veksten skyldes høyere avlønning, men en god del skyldes antakelig at flere er ansatt i Troms-virksomhetene.

Viktige bransjer i Troms

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil