nnlogo-emb

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

LEDELSE   NYTT OG NYTTIG

Slik møter du teknologirevolusjonen

Alle har hørt om digitaliseringsbølgen som skal flomme over oss, men du føler kanskje at du har såpass bra kontroll at det ikke er noe å mase med?

bilde

Mer matnyttig for ledere enn å forsøke å forutsi hvordan teknologien utvikler seg, er det ifølge professor Tale Skjølsvik å øve på evnen til å tilpasse seg. Her viser Doxacom sine nye VR-briller (virtual reality-briller), som gjennom kunstig virkelighet skal gi en ganske realistisk opplevelse av hvordan skipsinteriøret kan se ut og fungere. Foto: Doxacom

bilde

Professor Tale Skjølsvik forteller hvordan du som leder kan følge med på relevant teknologisk utvikling – selv om bedriften er liten og du ikke kan mye om teknologi. Foto: Sonja Balci

Professor Tale Skjølsvik ved universitetet OsloMet - storbyuniversitetet - mener det er viktig å følge med. Du bør forberede deg. Og du kan faktisk forberede deg selv om du vet lite om IT og nye teknologier, og selv om du er i en bransje du mener i liten grad blir digitalisert.

Skjølsvik forsker innenfor strategi og digitalisering av arbeidslivet.

Skjølsvik poengterer at det du kanskje minst har nytte av er å bruke mye tid på å forsøke å finne ut akkurat hvordan bransjen din ser ut om 10 eller 20 år. Det er det vanskelig å forutsi fordi teknologiene endrer seg raskt. Det man bør gjøre, er å trene på alternative fremtidsscenarioer for å øve på evne til å tilpasse seg. Organisasjonen bør være i en form for beredskap - digitalt beredskap- og evne å se potensiell verdi fra nye teknologier.

Utenfor komfortsonen

Kanskje vet du ikke hva du skal se etter for å finne digitaliseringstruslene eller -mulighetene. Kanskje har du vært på konferanse og fått et overordnet, men altfor generelt bilde.
– Da må hver enkelt leder gjøre en vurdering i egen kontekst og kontekstualisere kunnskapen, sier Skjølsvik. Det er det vanskelig å få til på et kurs.

Skjølsvik er fagansvarlig for OsloMets utdanning i digital transformasjon og ledelse. Her kommer folk med konkrete prosjekter fra egen arbeidsplass for å få påfyll som har til hensikt å gi verdi i de konkrete prosjektene.
– Målet på om vi lykkes med dette undervisningstilbudet er om deltakernes prosjekt blir gjennomført på en bedre måte og skaper mer verdi, sier Skjølsvik.

Hun poengterer at vi mennesker ofte ikke vil ut av egen komfortsone. Vi liker å drive med det vi har drevet med i mange år og som vi er gode på. Du kan starte med å utfordre deg selv og kjenne på ansvaret man som leder har i å forsøke å forstå det som kan komme og å utforske potensielle muligheter og trusler.

Skjølsviks råd er at du begynner med å øve deg gjennom å treffe folk med andre perspektiver enn du selv har, og som gjerne også har annen faglig bakgrunn.

Forestillingsevne

Du kan nok få noen overordnede svar og en del ny innsikt på konferanser, men sjelden på det nivået som er direkte matnyttig for din virksomhet. Skjølsvik fastslår at alle må eie sin egen prosess. Hun mener at bransjeorganisasjoner bør kunne bidra til å lette slike prosesser siden selskap i samme bransje i noen grad har samme problemstillinger.

Professoren minner om at vi mennesker er skapt slik at vi liker det vi kjenner igjen. Dette må vi overvinne for å klare å se hva teknologiendringene kan bringe med seg av kritiske endringer for bedriften. Man kan stille seg spørsmålet: Hva er din bedrift i sin ytterste konsekvens?
– For de fleste er det viktigere å engasjere seg i å finne ut hvordan det er nå og hvilke muligheter det kan gi fremover enn å predikere. Vi må trene opp evnen til å se alternativer og til å utforske nye muligheter, sier Skjølsvik.

Hun poengterer at det å møte ny teknologi handler om mye mer enn å ta ny teknologi i bruk.
– En leder bør oppdatere seg på hvilken teknologi som finnes og hvordan den utvikler seg. Det holder ikke å overlate dette til IT-ansvarlig. Du må forstå hvordan teknologien kommer til å påvirke forretningen, pengestrømmen i bedriften, hva slags ansatte du skal ha og behov for endring i bedriftskultur, sier hun.

Det er ifølge Skjølsvik ikke IT-endringene i seg selv som driver en utvikling. Det er det brukerne som gjør.
– Tenk derfor rundt hvordan kundene vil ha det, sier hun.

Ulike situasjoner

Skjølsvik fastslår at det i mange tilfeller er brukerne som blir sittende med den økte verdien teknologi skaper. For den enkelt bedrift er det vanskelig å se fordelene, men bedriftsledelsen føler at den må bli med på utviklingen fordi markedet krever det.
– Det kan være skremmende, men før du foretar deg noe, bør du spørre deg hva slags organisasjon du ender opp med. Det er viktig å tenke ut hvordan dette endrer egen forretningsmodell. Andre har nesten motsatt holdning. De ser at ny teknologi kan være lønnsom, men at det å satse krever store investeringer. Hvis levetiden av teknologien er begrenset er dette problematisk.

– For dem er det antakelig ikke rasjonelt for å hoppe på ny teknologi. Det kan være smart å vente, sier Skjølsvik.

Hun peker på at en del store selskap avventer og heller kjøper opp start up-er når teknologien viser seg å være verdiskapende. Andre velger å eksperimentere med nye teknologi fordi det er nyttig for å utvikle kompetanse og lære – og øke organisasjonens digitale beredskap.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil