nnlogo-emb

SERVICE   TRANSPORT

Nordnorsk Næring

SERVICE   TRANSPORT

Mer lønnsomt enn transport

Tjenester mot transportbransjen er i Nordland mer lønnsomme enn transportørene. Bransjen omsatte for 2,4 milliarder og hadde et overskudd på 149 millioner.

bilde

Transport på vei og luft hadde svært lav inntjening i 2017.

Den største pengemaskinen er LKAB Norge, med et overskudd på 59 millioner. (LKAB Maltmtrafikk tapte derimot 4 millioner kroner.)

Lavest marginer

Nordlands godstransport-selskap klarte et overskudd på snaue 17 millioner av en omsetning på 1,4 milliarder kroner. Det gir en lønnsomhetsgrad på cirka 1 prosent. Dermed drev denne bransjen med de laveste marginene i Nordland sammen med lufttransport, som ikke nådde opp i 1 prosent. Det er i hovedsak Widerøes virksomhet som slår ut i tallene for lufttransport, som samlet omsatte for 4,9 milliarder kroner.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil