nnlogo-emb

SAMFUNN   TYPISK NORD-NORGE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   TYPISK NORD-NORGE

TYPISK NORD-NORGE

Interessante tall og grafer for Nord-Norge

bilde

Lederlønningene er lavest i Troms mens de er høyest i Finnmark.

Alle fylkene i Nord-Norge ligger betydelig under landsgjennomsnittet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil