nnlogo-emb

BERGVERK   NÆRINGSLIV   SAMFUNN

Nordnorsk Næring

BERGVERK   NÆRINGSLIV   SAMFUNN

Vil gjerne gi kjempekontrakt til nordnorsk selskap

Det har stormet rundt Nussirs sjef Øystein Rushfeldt og hans planer om å utvinne mineraler i Kvalsund i Finnmark.

bilde

Illustrasjon fra Nussir av elektriske gruvemaskiner.

bilde

Øystein Rushfeldt i Nussir jobber med anbudsbetingelsene for det han tror blir Norges største tunnelprosjekt. Han vil gjerne gi oppdraget til nordnorske selskap.

Nå forbereder han seg på å dele ut tidenes største, norske tunnelkontrakt. Og helst vil ha gi den til nordnorske selskap eller en gruppering der nordnorske bedrifter er med.
– Vi har satt full fart på tekniske studier og på å hente inn priser, sier Rushfeldt.

Parallelt jobber han med å skaffe nok kapital. Han forteller at de i første omgang skal investere i overkant av en milliard kroner i oppstarten.
– Vi har vært i kapitalmarkedet og bygget opp kontakter over flere år, sier han.

Rushfeldt antar at finansieringen vil være på plass i løpet av året. Han renger med at de første som kommer inn er finansielle investorer. Så vil industrielle investorer melde seg når driftsfasen er nær eller har startet.
– Vi er åpne for både finansielle og industrielle investorer, sier han.

Vil elektrifisere

Nussir har gjort det kjent at de ønsker å elektrifisere driften. Rushfeldt poengterer at el-drevne maskiner er dyrere enn de tradisjonelle dieseldrevne. Nussir har beregnet denne merkostnaden til 300 millioner kroner. Selskapet har søkt statlige Enova om dekning av halvparten av kostnadene. Elektrifiseringen avhenger av utfallet av denne søknaden.
– Hvis vi ikke får støtten, vil tilleggsrisikoen ved å satse på elektrifisering bli for stor, sier han.

Han utelukker at det blir en kombinasjon av fossilt og el-drevne maskiner. Det vil gi for dyr og komplisert infrastruktur.

bilde

Øystein Rushfeldt i Nussir jobber med anbudsbetingelsene for det han tror blir Norges største tunnelprosjekt. Han vil gjerne gi oppdraget til nordnorske selskap.

Norges største anbud

Nussir kommer ikke til å investere for fullt før kapitalen er på plass. Derfor vil de første store kjøpsordrene først komme til neste. Og det er ikke lite som skal kjøpes.
– Vi trenger alt av leveranser. Vi skal kjøpe inn alt unntatt det som er kjernevirksomhet. Helst vil vi ha langvarige kontrakter med leverandørene, som et slags partnerskap, sier Rushfeldt.

Den desidert største kontrakten vil gå til tunelldelen (developement som man kaller det aktuelle arbeidet på fagspråket) av virksomheten. I løpet av de første 10-15 år skal det graves, bores og sprenges ut 150-200 kilometer tunell. Her er det snakk om et oppdrag i milliardklassen. Rushfeldt ser for seg en kontrakt på mellom fem og ti år for dette arbeidet.
– Jeg tror det vil bli det største tunnelprosjektet i Norge noensinne, sier han, og tilføyer: – og jeg er opptatt av å få en entreprenør med mest mulig tilhørighet til regionen i nord. Vi vil se positivt på tilbud for nordnorske selskap eller på en gruppe der nordnorske selskap er med.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil