nnlogo-emb

SERVICE   REISELIV

Nordnorsk Næring

SERVICE   REISELIV

Utestedene vokser i Nordland

Utelivsbransjen kan bli en milliardnæring i inneværende år.

bilde

Utestedene i Nordland får stadig flere gjester. Foto: Helgeland Reiseliv

Utestedene i Nordland har mindre å gjøre enn serve- ringsstedene i Troms, målt etter omsetning. I Troms var årsomsetningen 974 millioner i 2017, mens utesteder regis- trert i Nordland omsatte for 860 millioner.

Veksten er imidlertid på hele 13 prosenten. Fortsetter denne veksten, vil utelivsbransjen i fylket bli en milliard-næring i inneværende år.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil