nnlogo-emb

SERVICE

Nordnorsk Næring

SERVICE

Ikke bare bokførere

Automatiseringen har kommet for fullt i regnskapsbransjen. De tilbyr nå nye typer tjenester til næringslivet.

bilde

Mange regnskapsbyråer har en rolle som ligger nær opp til det å være økonomisjef for kunden, sier adm. direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge. Foto: Nicolas Tourrenc

Punsjing av bilag og regnskapsføring er i ferd med å bli automatisert. Kvaliteten på svarene systemene gir avhenger imidlertid av kvaliteten på dataene som puttes inn. Regnskapsbransjens fokus går derfor i retning av å tilby faglig kompetanse på digitalisering.
– Faglig kvalitativ vurdering er viktigere enn noensinne, sier administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Hun forteller at hun ser mange muligheter for bransjen.

Støtte for beslutninger

– Automatiseringen gjør at regnskapsførerne bruker mindre tid på rutineoppgaver og mer tid på å bidra til verdiskapning for kundene. Innsikten regnskapsføreren har i bedriftens tall gjør at regnskapsføreren kan gi beslutningsstøtte som analyser og prognoser, sier hun.

Hun fastslår at det fortsatt finnes bedrifter som bare ønsker å få produsert et regnskap, men at bransjen generelt ser en tendens til økte forventninger hos regnskapsførerens kunder.
– Det forventes at profesjonelle regnskapsførere formidler innsikt fra regnskapet og gir anbefalinger knyttet til den økonomiske hverdagen til kundene. Regnskapsføreren vil derfor i stadig økende grad gå inn som rådgiveren til næringslivet, og veilede om både krav og forretningsmuligheter, sier Larsen.

Sparringpartner

Hun peker på at teknologien har fremskaffet systemer med kontinuerlig oppdaterte regnskap tilgjengelig for både regnskapsfører og kunde samtidig.
– Det gir rom for tett og hyppig dialog. Regnskapsførerens rolle som bedriftens nærmeste rådgiver blir enda tydeligere, og som en alltid oppdatert rådgiver vil kunden kunne sparre med regnskapsføreren om økonomiske spørsmål, og raskt få en tilbakemelding. For regnskapsførerne betyr det at de, i tillegg til den regnskapsfaglige kompetansen, også må ha oversikt over og kunnskap om flere systemer, og hvordan de samhandler, sier hun.

Hun mener at regnskapsfører bør kunne vurdere og gi råd til kundene om systemvalg og teknologisk infrastruktur for å kunne sette sammen den beste løsningen for den enkelte virksomheten.

Gjør-det-selv-løsninger

De siste årene har det kommet gjør-det-selv-løsninger, som hevder å kunne erstatte regnskapsføreren.
– Her må bransjen informere bedrifter om – og være tydelig på – verdien av den faglige kompetansen, for å forhindre at de som ikke innehar nok kompetanse selv setter i gang uten kjennskap til det store havet av regelverk, frister og krav som stilles til den regnskapspliktige. De færreste gjør tannlegejobben i egen munn. Litt på samme måte bør man tenke om regnskap. Resultatet du får om du ikke vet hva du driver med kan i verste fall medføre høye bøter fra myndighetene og konkurs. I beste fall sitter du med et regnskap som ikke forteller deg noe, sier hun.

Hun peker på at de fleste kundene er små bedrifter der lederne har mange roller å dekke.

Mange regnskapsbyråer har derfor en rolle som ligger nær opp til det å være økonomisjef for kunden. De blir hverdagsrådgivere knyttet til likviditet, finansieringsløsninger og innkjøp.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil