nnlogo-emb

LEDELSE   ARBEIDSLIV

Nordnorsk Næring

LEDELSE   ARBEIDSLIV

Bedre lønnsomhet med godt lydmiljø?

Forskning viser at lydmiljøet rundt oss påvirker både hvordan vi har det og hvor produktive vi er.

bilde

Prestasjonsnivået kan bli høyt i åpne kontorlandskapet hvis det er egnede akustiske løsninger der.

Lyd en viktig del av helhetsbildet når man innreder et arbeidsmiljø.
– Arbeidsplasser med et balansert lydnivå fremmer vekst og lønnsomhet. Det handler om å forstå hvordan lyd fungerer og hvordan lyd påvirker oss, sier Janecke Mathiesen, som er Market & Communication Manager for Kinnarps AS.

I en undersøkelse utført av YouGov i oktober 2016 på vegne av Kinnarps, deltok 506 yrkesaktive kontormedarbeidere i alderen 18-55 år. Undersøkelsen viste at:

47% av medarbeiderne syntes det var for mye støy på kontoret.

82% av disse oppga at de ble plaget hver dag av kollegaer som snakker for høyt.

43% oppga telefonen som kilde til støy.

27% oppfattet romakustikken som plagsom.

Undersøkelsen viste også at:

89% av de som ble plaget av støy på kontoret oppga at dette gikk utover deres evne til å konsentrere seg.

55% sa at dette reduserte deres produktivitet.

40% sa at dette gikk utover humøret.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil