nnlogo-emb

FISKERI

Nordnorsk Næring

FISKERI

Nøkkeltall for små kystfiskerederier

De mindre kystfiskerederiene i Nord-Norge fangstet fisk for 2,67 milliarder kroner i 2017. Det er 27 prosent mer enn året før.

bilde

Foto: Terje Rakke – Nordic Life

Rederier med mindre enn 50 millioner kroner i årsomsetning er med i beregningene. 132 av dem har under 20 millioner i omsetning. 34 har mer.

Tallene viser at det er en klar sammenheng mellom størrelse og vekst, også når vi ser på vekst i prosent. De største vokser mest, de mellomste nest mest og de minste har lavet vekst.

166 stykker

166 nordnorske fiskebåtrederier med under 50 millioner kroner i årsomsetning avla regnskap i 2017.

Veksten hos de minste

De minste rederiene – med under 10 millioner kroner i driftsinntekter – holder god fart, men har ikke så bratt vekstkurve som de større i denne gruppen av de minste kystfiskerederiene. De økte driftsinntektene med 23 prosent.

Til sammenligning var inntektsveksten til de 17 nordnorske rederiene som hadde 50 millioner eller mer i omsetning 40 prosent i 2017.

bilde

De små kystfiskerederiene i Nord-Norge er inne i en god trend. Her ligger fiskebåter til kai ved Skjærbrygga i Stamsund i Lofoten. Foto: Live Lofoten

De største av de små – veksten

Rederier med årsomsetning på mellom 10 og 50 millioner kroner økte inntektene med 28 prosent fra 2016 til 2017.

Flere rederier i denne gruppen har vokst kraftig, så også her, som i de store rederiene, er det folk som utnytter regelverket til å kjøpe kvoter.

Et av dem er Værøy-rederiet Jarle Bergs Sønner. Selskapet ble etablert i 2012. I 2016 hadde det en omsetning på 9,8 millioner kroner. I 2017 var omsetningen 45,8 millioner.

Holmen Fiske på Sørvær i Hasvik i Finnmark vokste i samme periode fra 11,4 til 39,2 millioner. Selskapet opererer ifølge Fartøyregisteret aluminiumsbåten Brattholmen på 14,95 meter, bygget i 2016. Selskapet har også Karina på 12 meter.

Lønnstrykket

Rederier med en årsomsetning på 10-50 millioner kroner betaler ut 32 prosent av inntektene i lønn. De som har under 10 millioner i inntekter betaler ut 42 prosent. Lønnstrykket er med andre ord mye høyere for de minste båtene.
De største kystfiskebåtene, de med mer enn 50 millioner i omsetning, betaler ut 30 prosent. Utbetaling av utbytte er bagatellmessig for kystflåten.

Soliditeten

Soliditet forteller i hvor stor grad en bedrift er i stand til å ta en økonomisk trøkk. Soliditet er her definert som egenkapital i prosent av egenkapital + gjeld. Beregninger Nordnorsk Næring har foretatt viser at mellomstore og små kystfiskerederier er omtrent like solide. Nordland har økonomisk sett den mest solide flåten av små og mellomstore fiskebåter (under 50 millioner i årsomsetning). Soliditeten her er 28 %.
I Finnmark er den 25 %, mens den i Troms er nede på 20 %.

De minste kystfiskerederiene er mer lønnsomme enn de mellomste. 24 prosent av omsetningen deres avleiret seg som positivt resultat før skatt, mens den mellomste gruppen (de med 10-50 millioner i årsomsetning) klarte 22 prosent.

Lønnsomheten

6 de av de 82 (7 %) minste kystfiskerederiene gikk med underskudd i 2017. 16 av 100 (16 %) av rederiene i den mellomste gruppen gikk med underskudd.

Her er stor kyst (over 50 millioner i omsetning) i en divisjon for seg. Rederiene her har en resultatgrad på utrolige 46 prosent.
I denne gruppen var det ingen som gikk med underskudd.

bilde

Nøkkeltall for små kystfiskerederier i Nord-Norge 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil