nnlogo-emb

Nordnorsk Næring

Åpent landskap eller ikke?

Det er åpenbart at arbeidsplasser med høyt lydnivå kan skape irritasjon og konsentrasjonsproblemer. Men hva er høyt - og hvilke lyder reagerer vi på?

bilde

Prestasjonsnivået kan bli høyt i åpne kontorlandskapet hvis det er egnede akustiske løsninger der.

En forskningsstudie utført av Finnish Institute of Occupational Health tyder på at vi presterer dårligere når vi er omgitt av tydelige og forståelige samtaler som ikke har noe med våre egne arbeidsoppgaver å gjøre. Tre forskjellige miljøer ble testet og sammenlignet:
• et separat kontor med stengt dør
• et åpent kontorlandskap med egnede akustiske løsninger
• et åpent kontorlandskap uten akustiske løsninger

Gode soner

Studien viste at prestasjonsnivået i det åpne kontorlandskapet med egnede akustiske løsninger var like høyt som i kontoret med stengt dør. I det åpne kontorlandskapet uten gjennomtenkte akustiske løsninger var derimot prestasjonsnivået dårligere.
– Vi kan altså skape bedre arbeidsforhold for individuelt arbeid ved å minske forståelsen av andre samtaler rundt individet, sier Mathiesen.

Han påpeker at vi med lydabsorbenter og skjermer kan skape soner for mer konsentrert arbeid og hvor samtaler og annen lyd rundt oss ikke forstyrrer, til tross for at vi sitter åpent.

Viktig trend

Økende mangfold på arbeidsplassene er en viktig trend å ta hensyn til. Vi lever lenger og for første gang i historien er det fire generasjoner som jobber sammen. Her vil grensen for akseptabelt lydnivå være helt forskjellige.

Bedrifter ser også i økende grad behov for å tilrettelegge forhold for både ekstroverte og introverte ansatte. Den fordypede spesialist og den utadvendte markedsansvarlige vil trolig ha ulike grenser for lydnivå.

Hvordan påvirker lyden helsen vår?

Det er ikke bare konsentrasjon og prestasjon som påvirkes av høye lydnivåer på kontoret.

Forskning viser også at stresset noen opplever i et bråkete arbeidsmiljø kan føre til hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk.
Man har også sett en forbindelse mellom lydnivå og ergonomi.

I en studie publisert i Journal of Applied Psychology ble det undersøkt hvordan lavintensitetsstøy i et kontormiljø påvirket den ansatte. Dette ble sammenlignet med det å arbeide i et stille miljø. Selv om man ikke fant noen produktivitetsforskjell, så man at testgruppen i det bråkete miljøet sjelden endret arbeidsstilling.

I det stille miljøet justerte de stolen og fotstøtten oftere. Altså var ergonomien betydelig verre i testgruppen som satt i det bråkete lokalet. Man kunne også se økte stressnivåer som et resultat av vedvarende lavintensitetsstøy.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil