nnlogo-emb

SERVICE

Nordnorsk Næring

SERVICE

Bokføring i milliardklassen

Nordnorske regnskapsbyråer omsatte for 798 millioner kroner millioner kroner i 2017. Det er 11 prosent mer enn året før.

bilde

Regnskap og revisjon er blitt en milliardindustri i Nord-Norge, men omsetningsmessig er regnskapsbransjen storebror. Illustrasjonsfoto.

Nordnorsk-eide revisjonsbyråer omsatte for 163 millioner. Til sammen er altså regnskap og revisjon styrt fra Nord-Norge blitt en milliardindustri.

Størst på revisjonssiden er Sortland-selskapet Revicom, foran Nordnorsk Revisjon i Vågan – begge steder i Nordland. Sparebank 1 Regnskapshuset er det største regnskapsbyrået i 2017.

Like lønnsomme

Revisjonsbedriftene er mer lønnsomme enn regnskapsbyråene. De har et resultat før skatt på 19 prosent av omsetningen, mot regnskapsbyråenes 11 prosent. Lønnsomheten varierer imidlertid mye fra selskap til selskap.

Regnskapsbyråene i Finnmark drives mindre lønnsomt enn i Nordland og Troms. Her utgjør resultat før skatt bare 6 prosent av omsetningen.

Revisjon og regnskapsføring er like lønnstunge. 63-64 prosent av revisjonsbransjens driftsinntekter går til lønnskostnader.

Mer solide

Regnskapsbyråene er mer økonomisk solide enn revisjonsselskapene. Soliditet er her definert som egenkapital i prosent av egenkapital + gjeld. Soliditet forteller i hvor stor grad en bedrift er i stand til å ta en økonomisk trøkk. Regnskapsbyråene har en soliditet på 35 prosent, mot revisjonsselskapenes 28 prosent.

En forklaring på hvorfor viser utbyttene. Revisjonsselskapene tok ut 53 prosent av overskuddet i utbytte i 2016 og nærmere 39 prosent i 2017. Regnskapsbyråene tok ut henholdsvis 39 og 40 prosent. De lot med andre ord mer av overskuddet bli igjen i bedriften når man ser de to årene under ett.

To ulike bransjer

– Regnskapsføring og revisjon er i to vidt forskjellige markeds- og tjenesteområder. De er ingen substitutt for hverandre, sier Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge, regnskapsbyråenes bransjeorganisasjon.

Hun forteller at regnskapsbransjen på landsbasis omsatte for 14,3 milliarder kroner i 2017, ifølge tall fra Finanstilsynet, mens revisjonsbransjen hadde 0,4 milliarder i inntekter fra salg av regnskapstjenester.

Lundberg Larsen peker på at drøye 30 prosent av revisjonsbransjens inntekter stammer fra salg av rådgivningstjenester, og at majoriteten av rådgivningen er solgt til andre enn revisjonsklienter, ifølge tall fra Finanstilsynet.
– Inntjeningen og lønnsomheten til revisjonsbransjen synes altså å være sterkt påvirket av at aktørene, og spesielt de store internasjonale revisjonsselskapene, har betydelige inntekter fra helt andre forretningsområder enn revisjon og regnskap, sier hun.

Hvor lønnsomme?

Lundberg Larsen forteller at hun fra tid til annen hører påstander om at regnskapsbransjen sliter med lav lønnsomhet.
– Men hva som er høy og lav lønnsomhet kommer helt an på hvilke bransjer man sammenligner seg med. Hvis vi ser på den underliggende inntjeningen per omsatt krone for regnskapsbedrifter organisert som AS, målt ved EBITDA margin, var den omtrent 11 prosent i 2017. Dette er lavere enn revisjonsselskaper, som ligger nær 17 prosent, og advokatselskaper som oppnår hele 28 prosent, men det er betydelig høyere enn for eksempel reklameselskaper, rekrutteringsselskaper og reisebyråselskaper, som ligger mellom 3 og 7 prosent, sier hun.

Hun understreker at hun snakker om tall som dekker hele landet, men hun mener det er rimelig å anta at den økonomiske utviklingen i de nordlige fylkene er i tråd med den generelle utviklingen.

Lundberg Larsen påpeker at prisene på regnskaps- og bokføringstjenester på landsbasis har steget med 32,3 prosent fra 2010 til 2017, mens prisene på revisjonstjenester har steget med 17 prosent.

Regnskap og revisjon i Nord-Norge

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil