nnlogo-emb

INDUSTRI   SERVICE

Nordnorsk Næring

INDUSTRI   SERVICE

Finnmark mest lønnsomme

Blant de selskapene som leverer til maritim sektor er Finnmark-bedriftene mest lønnsomme.

bilde

De har en resultatgrad på 12 prosent. Nederst ligger Troms med 3 prosent. Finnmark-selskapene vokser også mest. De økte driftsinntektene med 22 prosent fra 2016 til 2017.

Tilsvarende for selskapene i Nordland og Troms var henholdsvis 8 og 13 prosent. Lønnsomheten er på plass til tross for at lønnskostnadene tynger mer i finnmarksbedriftenes regnskap enn ellers i Nord-Norge.

39 prosent av driftsinntektene til Finnmark-selskapene går med til å dekke lønnskostnadene.
Tilsvarende tall for Nordland og Troms er henholdsvis 31 og 33 prosent.

Maritime leverandører fylkesvis – 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil