nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   INDUSTRI

Grovfjord

Nytt selskap med ny hall

GMV Service i Grovfjord vokste sterkt i 2017, og klarte samtidig å få en god lønnsomhet.

bilde

Innerst i Grovfjorden i Sør-Troms har GMV Service bygget ny hall og slipp med en breddekapasitet til også å ta inn fôrflåter (til venstre) for vedlikehold. Anlegget til GMV Service er også spesialkonstruert for å kunne ta katamaraner som Storøy (til høyre). Foto: GMV Service

Selskapet ble skilt ut fra Grovfjord Mek. Verksted i 2016 og har operert som selvstendig selskap i ny hall og slipp siden mai samme år. Selskapet tar seg av reparasjon og vedlikehold av båter.

Daglig leder Markus Shabani-Hansen forteller at oppdrettsnæringen er hovedmarkedet deres, både service-rederier og båter oppdrettsselskapene eier selv.
– Anlegget vårt er veldig egnet for katamaraner, sier han.

Anlegget kan ta fartøy som er inntil 35 meter lange og 15 meter brede. Shabani-Hansen poengterer at de dermed også kan ta fôrflåter.

Kraftig vekst

GMV Service passerte 40 millioner i omsetning i 2017, opp fra 15 millioner etter ni måneders drift året før.

Shabani-Hansen forteller at nye krav fra myndighetene når det gjelder grovere dekksutstyr på båtene sørget for ekstra stor pågang fra kundene.
– Omsetningen i 2018 blir 30-35 millioner kroner. Det er dette nivået som nok er det normale i dag, sier Shabani-Hansen.

Han sier at de har kapasitet til større omsetning. Det er fire selskap i samme konsern. De drar nytte av hverandre.

Shabani-Hansen forteller at de dekker inn periodiske krav til økt bemanning ved å leie inn folk som andre virksomheter i konsernet har ledig på det aktuelle tidspunktet.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil