nnlogo-emb

FISKEINDUSTRI

Nordnorsk Næring

FISKEINDUSTRI

Året da makrell og sild ble mest lønnsomt

Inntektene til nordnorsk, konvensjonell fiskeindustri stagnerte i 2017, men det er to store lyspunkter.

bilde

Roy-Arne Pettersen i Skjervøy fisk og skalldyr har klart det kunststykke å tjene gode penger på sitt relativt nye fiskebruk.

Bransjens samlede omsetning var 7,42 milliarder kroner i 2017. Året før var omsetningen 7,49 millioner.
Det viser Nordnorsk Nærings gjennomgang av regnskapene til samtlige selskap.

Enda verre er det at industrien samlet går med underskudd. 18 millioner var de blodrøde regnskapstallene på. Året før var underskuddet 145 millioner.

Det positive

Pelagisk industri og rekeindustrien har snudd underskudd i 2016 til overskudd i 2017. Se tabellen. Arne Mathisen i Lofoten Viking må trekke ett lettelsens sukk. Hos ham er det pelagisk fisk (sild og makrell) som utgjør det største kvantumet. Den billigste fisken er best business for vikingene på Værøy.
Lofoten Viking fikk et overskudd på 73 millioner.

Roy-Arne Pettersen i Skjervøy fisk og skalldyr i Troms har vist at det går an for et fiskebruk å tjene penger også på hvitfisk.

Selskapet hans hadde en kjempevekst fra 2016 til 2017, og overskuddet ble svært bra. Hver sjette krone bedriften omsatte for havnet på bunnlinja. Brukets 14 ansatte sørget for en omsetning på nærmere 66 millioner kroner.
– 2018 blir like bra, sier Pettersen.

Traff strategisk

Han sier de har vært heldige fordi silda kom inn, og etter den kom torsken. Det skjedde både i 2017 og 2018. Men det er ikke hele forklaringen.

Pettersen peker på at det er anlegg i nærheten med omtrent samme omsetning og null i resultat. Han legger ikke skjul på at lønnsomhet også handler om hvordan man driver virksomheten.

Fersk fisk og tørket fisk er hovedproduktene til Skjervøy fisk og skalldyr.

Selskapet har klippfisktørkeri og eget salgsselskap i Portugal som pakker og selger for dem på det europeiske markedet.
– Ferskfisken er mest lønnsom, fastslår Pettersen.

Den selger de via eksportører.

Fiskebruket på Skjervøy ble til da Pettersen og makker kjøpte et nedlagt bruk og rustet det opp. Før det solgte Pettersen tre bruk, i Hammerfest, Bergsfjord og Øksfjord.
– Vi traff strategisk, sier Pettersen.

Ansatte overtar – igjen

Et annet sted, på Sommarøy i Tromsø kommune, tok de ansatte over etter at fiskemottaket de jobbet på ble lagt ned i 2014.

Det så lyst ut da de senere fikk inn Lerøy på eiersiden og kaianlegget ble oppgradert og mer dyptgående båter kunne legge til kai.
Men nå forteller Bernt Hansen, som var leder for Lerøy Sommarøy frem til for noen uker siden, at de ansatte enda en gang er i ferd med å stable ny virksomhet på beina. Denne gang er det fordi Lerøy flytter selskapet.

Produksjonsanlegget står der det står, så folk bretter opp ermene og går i gang på nytt. Forretningsideen er å ta imot fisk, pakke den og få den solgt til høystbydende. Torsk blir hovedproduktet.
– Dette er så nytt at mer kan jeg ikke si nå, sier Hansen.

Konvensjonell fiskeindustri - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil