nnlogo-emb

LEDELSE

Nordnorsk Næring

LEDELSE

Smart måte å rekruttere på

Stein Sørensen Persontransport har funnet frem til en ny måte å skaffe seg arbeidskraft på.

bilde

Andreas Østenrød i Ressurs Tromsø rår over mange virkemidler for å få folk i arbeid. Foto: Ressurs Tromsø

Tromsøselskapets 50 ansatte leverer mange typer transport, fra helseekspressen og skoleskyss til nordlysturister.

Den nye rekrutteringsmetoden skjer gjennom et opplegg Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering har utarbeidet for å kople mennesker med hull i CV-en til en arbeidsgiver. Stein Sørensen Persontransport deltar gjennom NHO-programmet Ringer i vannet. Grunntanken i opplegget er at arbeidsgivers behov er i sentrum og at risikoen ved å knytte til seg en person herfra skal være svært liten for arbeidsgiver.

bilde

Stine Haldorsen i Stein Sørensen Persontransport sier hun har svært god erfaring med å rekruttere folk gjennom Ringer i Vannet-programmet. Foto: SSP

Kartlegging

Først kartlegges rekrutteringsbehovet i bedriften i samarbeid med en regional tiltaksbedrift. I dette tilfellet kommunalt eide Ressurs Tromsø. Deretter får bedriften hjelp til å finne egnet kandidat til ledig stilling.
– Vi startet med å kartlegge alle stillingene våre. Funksjonene som skal utføres i hver stilling og hvilke krav som stilles for å få jobben ble beskrevet detaljert, som for eksempel at det kreves bussertifikat, kjøreseddel osv. Også hva slags type mennesker som passer inn blir beskrevet, sier driftsleder Stine Haldorsen hos Stein Sørensen Persontransport.

De som rekrutteres gjennom denne metoden har kanskje en funksjonsnedsettelse eller har av andre grunner havnet utenfor arbeidslivet i en periode.

Motiverte personer

Haldorsen fastslår at kartleggingen er viktig for at samarbeidspartneren Ressurs Tromsø skal rette personer.
– Opplegget har gitt oss dyktige folk som er motiverte og som ønsker å jobbe. Vi kontaktes via en fast person hos Ressurs Tromsø. Det gjør at vi slipper å bli nedringt av kandidater, og kontaktpersonen kjenner oss så godt at hun treffer bra med de kandidatene hun har valgt, sier Haldorsen.

Hun anbefaler andre arbeidsgivere å forsøke det samme.

Haldorsen sier at de rekrutterer gjennom mange kanaler, men at samarbeidet med Ressurs Tromsø har gitt det beste resultatet.
– I tillegg til at de vi ansetter gjør en god jobb, synes vi det er bra å hjelpe folk som kjenner på utenforskapet, sier Haldorsen. Både bussjåfører, andre drosjesjåfører, ledsagere for barn med funksjonsnedsetting og en helsefagarbeider til Helseekspressen mellom Tromsø og Narvik er rekruttert fra dette samarbeidet.

Lav risiko

Når tiltaksbedriften har funnet frem til kandidater for en jobb, kan bedriften velge å ansette personen eller ta han eller henne inn i praksis før ansettelse. Praksisen er uforpliktende for begge parter. Personen vil være på arbeidsavklaringspenger og bedriften har ikke lønnsutgifter i praksisperioden.
– Det er viktig for oss at vi gjør dette kun med tanke på varig ansettelse og ikke for at ansatte skal jobbe hos oss i praksis, sier Haldorsen.

Adm. direktør Andreas Østenrød i Ressurs Tromsø sier at bedriften ikke må være NHO-medlem og at de har ulike virkemidler, som blant annet lønnstilskudd.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil