nnlogo-emb

SAMFUNN   MILJØ

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   MILJØ

Millionstøtte til strandrydding

Norges Råfisklag setter av én million kroner i støtte til lag og foreninger som arrangerer ryddeaksjoner i fjæra.

bilde

– Vi håper det blir mange søkere og mange flotte ryddeaksjoner. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet er noe vi må ha fokus på gjennom hele året, sier Lisbeth N. Drotz i Norges Råfisklag. Foto: Norges Råfisklag

Årlig havner rundt åtte millioner tonn søppel i havet, og konsekvensene er alvorlige. Forskerne i World Economic Forum (WEF) meldte allerede i 2016 at hvis ingenting gjøres, vil det innen 2050 være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i villfisknæringen er tett på problemet – og ønsker å være en del av løsningen. Vi er totalt avhengig av et bærekraftig hav for at suksesshistorien om norsk villfisk skal kunne fortsette også i fremtiden, sier Lisbeth N. Drotz fra Norges Råfisklag.

1 million

Råfisklaget gjentar nå suksessen fra i fjor og setter av en million kroner som skal gå til å støtte ryddeaksjoner i deres distrikt (fra Finnmark til Nordmøre) i 2019. Alle lag, foreninger og organisasjoner kan søke om inntil 50.000,- i støtte fra fiskesalgslaget. Drotz håper at så mange som mulig blir med på ryddelaget.

– Vi håper det blir mange søkere – og mange flotte aksjoner. Vi tror tiltak som dette kan bidra til å endre folks holdninger til det å kaste søppel i havet, og på den måten gjøre en høyst reell forskjell, sier Drotz.

Strandryddedagen

I tillegg til å dele ut pengestøtte, skal Råfisklaget og Redningsselskapet sammen rydde på selve Strandryddedagen, den 4. mai. Dette gjorde de to aktørene i fjor også, og fylte den gang to store containere med søppel fra havet.

– Vi i Råfisklaget vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner, og vi må erkjenne at fiskerinæringen kan bli flinkere. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet er noe vi må ha fokus på gjennom hele året, sier Drotz.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil