nnlogo-emb

HAVBRUK

Nordnorsk Næring

HAVBRUK

Passerte milliarden

Lakseslakteriene i Nord-Norge passerte milliarden i omsetning i 2017.

bilde

Salten N950 forbereder nybygg. Selskapet regner med vekst til tross for at fergene er en flaskehals. Foto: Salten N950

Veksten var 12,7 prosent.

Slakteriene er gjerne eid av oppdrettsselskapene og er dermed leverandører til egne eiere. Det er derfor lett å tenke seg at eierne kan styre slakterienes inntjening, selv om de nok forsøker å prise tjenester ut fra en oppfattet markedspris og slakterienes kostnader.

Slakteriene i nord gikk samlet sett med underskudd i fjor.

Underskudd

Størst underskudd hadde Kirkenes Processing, som er eid av Lerøy og SalMar. Nettavisen iLaks skrev da resultatet ble kjent at lavere slaktevolum preget regnskapet. Selskapet mener det har lite egnede lokaler. Lerøy er ifølge iLaks i dialog med Sør-Varanger og Nessby kommuner om nye lokaliteter.

Overskudd

Salten N950 i Gildeskål i Nordland gikk best. Selskapet eies av Salten Aqua og Kvarøy Fiskeoppdrett. Slakteriet regner ifølge Gildeskålportalen med en tredobling de neste ti årene, selv om fulle ferger kan sette en brems på veksten.

Selskapet skal sanere den eldste bygningsmassen og bygge nytt i 2019.

Nordnorske lakseslakterier - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil