nnlogo-emb

OLJE OG GASS

Nordnorsk Næring

OLJE OG GASS

Oljefunn – ingen quick fix

Det er ingen quick fix å finne ny olje og gass.

bilde

Foto: Equinor / Ole Jørgen Bratland.

Oljedirektoratet påpeker i sin siste ressursrapport at letingen etter olje og gass i stor grad foregår i områder som har vært åpnet i en årrekke, så nye data må samles inn eller gamle data må analyseres på nytt for å få ny innsikt.

Heldigvis for de som ønsker mer olje og gass har den teknologiske utviklingen gitt nye og bedre verktøy som har bidratt til stadig bedre forståelse av undergrunnen.

Sammenstilling og integrasjon av alle tilgjengelige data er også svært viktig for å gjøre nye funn. Her er kompetanse og erfaring av avgjørende betydning, fastslår direktoratet.

Mange små funn

Ny teknologi og bedre datakvalitet åpner for nye muligheter også i modne områder. Her finnes det dessuten ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur, og lavere lete- og utbyggingskostnader generelt har senket terskelen for å lete etter og utvinne mindre funn.

Oljedirektoratet venter mange små gassfunn i de åpne områdene og regner med at oljeselskapene blir mer interessert i å lete også etter mindre gassforekomster etter hvert som det blir mer ledig kapasitet. Direktoratet påpeker at til og med svært små funn kan gi god lønnsomhet hvis eksisterende infrastruktur utnyttes effektivt. Det er viktig med fortsatt høy leteaktivitet for å identifisere og bygge ut små funn mens de store innretningene fortsatt er i produksjon.

Direktoratet mener dessuten at det er mulig å fortsatt gjøre relativt store funn i kjente og modne områder.

bilde

bilde
bilde

Grafen viser akkumulert ressurstilvekst i perioden 2015-2017. Gra kk: Oljedirektoratet

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil