nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Skole forvandles til flerbrukshus i Vadsø

Vadsø kommune bygger om en gammel barneskole til et flerbrukshus, som blant annet skal romme kultursal, kino, øvingslokaler, undervisningsrom, vrimlearealer, fritidsklubb, lokaler for rus og psykiatri/familievernkontoret og kulturskolen.

bilde

Slik viser illustrasjon fra Norconsult at den nye foajeen blir.

Første byggetrinn skal stå ferdig i mai. Da skal kultursal, undervisningsrom, studiesenter og kontorer tas i bruk. Også hovedinngang vil da være ferdig.

Prosjektleder for byggherren, Rune Aslaksen i Vadsø Kommunale Eiendomsselskap, sier at tidsfristen er holdt og at budsjettet på 80 millioner kroner for dette byggetrinnet er holdt med god margin.

Bygget er nesten 11.000 kvadratmeter stort, fordelt på tre etasjer. Ikke noe skal bygges på, alt er ombygninger og oppussing.

Selv om mange forskjellige brukere skal inn i huset, avkrefter Aslaksen at det har vært et vanskelig byggeprosjekt.

bilde

Gamle Sentrum skole i Vadsø er snart ombygget til å bli et flerbrukshus. Foto: Nord Norsk Bygg

Utfordring

– Den største utfordringen har vært å plassere kultur i en gammel gymsal. Forutsetningen for å kunne ha en kultursal der var at det ikke skulle komme lydsmitte fra salen til klasserommene ved siden av, sier han.

Han forteller at de fant løsningen på dette allerede i forprosjektet, som i stor grad dreide seg om romprogrammet og plassering av funksjoner.
– Vi måtte forsikre oss om at det ble plass til alle som skal være i huset, at det ikke ble sløst med areal eller pusset opp areal det ikke var behov for, sier han.

Totalentreprise

Alta-selskapet Nord Norsk Bygg vant anbudet som totalentreprenør. Det betyr at selskapet også må bære ansvaret for budsjettsprekk hvis det skulle skje – med unntak av ekstrakostnader hvis byggherren ønsker endringer i forhold til planene entreprisene ble gitt på grunnlag av.

Sprekken kom ikke, ifølge Aslaksen.

Byggherrens kommunikasjon med entreprenøren har skjedd gjennom byggherremøtene, som har vært holdt med jevne mellomrom. Som sin støtte har Aslaksen hatt et byggeleder-team og prosjektstøtte. Formannskapet i kommunen er styringsgruppe. Aslaksen rapporterer med andre ord til formannskapet.
– Dette er en modell vi har brukt før, og det er en bra modell, sier han.

24/7-bygg

Første byggetrinn nærmer seg altså slutten, men Aslaksen kan ikke se noe de angrer på.
– Vi har vært tro mot prosjektet og har ikke hatt noen overraskelser, sier han.

Han fastslår at Vadsø med dette får et 24/7-bygg.
– Kultursalen er stor og anvendelig til mange arrangementer. Det kan blant annet leies ut til bryllup. Foajéen er også tilgjengelig og kinoen kan brukes til flere ting, som konferanser og toveis kommunikasjon, sier han.

Byggetrinn to er ennå ikke utlyst, men Aslaksen sier at dette skal være ferdig bygget i desember i år.
– Da vil totalprisen være 150 millioner kroner og ikke en krone mer.

bilde

Ronald Seipæjervi i Nord Norsk Bygg fullfører Vadsø flerbrukshus etter planen. Foto: Nord Norsk Bygg

Rom i rommet

Prosjektleder Ronald Seipæjervi i Nord Norsk Bygg AS bekrefter at budsjettet holder. Når det gjelder lydkravet, fastslår han at det er mange rom med høye lydkrav i bygget, blant annet øvingsrom.
– Lydkravene måtte defineres fra rom til rom, sier han.

Han forteller at de i den gamle gymsalen bygget kultursalen som et rom i rommet for å sikre at det ikke kom noen lydsmitte fra kultursalen til naborommene. Veggene i kultursalen er 40 centimeter tykke. Seipæjervi forteller at en innleid kulturrådgiver formulerte kravene til det konsert- og teaterspesifikke utstyret, som scenerigg.

Valgte Finnmark-bedrifter

Nord Norsk Bygg kom inn i prosjektet etter at kravene var definerte i forprosjektet. De jobber nå for å få fullført ombyggingen etter tidsskjemaet. Seipæjervi regner med at det går bra. I begynnelsen av mars starter de med det siste arbeidet, som er å få på plass det som skal sikre god akustikk i kultursalen.

Alle underleverandørene, unntatt Kone, som leverer og monterer heisene, er fra Finnmark – fra Vadsø og Alta. De største underleverandørkontraktene gikk til Vadsø-bedrifter.

Seipæjervi sier at logistikken gikk som smurt og at de ikke har møtt store problemer i prosjektet.

Nord Norsk Bygg er et entreprenørselskap som tar små og store oppdrag i Finnmark og Nord-Troms, både nybygg, restaurering og rehabilitering.

gk

Lydutfordringen

Norconsult i Vadsø har hatt prosjekteringen av flerbrukshuset for totalentreprenøren.

bilde

Kultursalen slik Norconsuls illustrasjon viser. Bildet t.h. viser salen i ferd med å bli bygget som et rom i rommet. Foto: Nord Norsk Bygg

De største utfordringene har nok vært i forbindelse med kultursalen. Byggherren har egen rådgiver for innkjøp av det scenetekniske brukerutstyr og amfi.

Norconsult v/prosjekteringsgruppeleder Svein-Are Hansen forteller at de har ansvaret for akustikken og den bygningsmessige løsningen for kultursalen. Han fastslår at det er mange utfordringer når man skal bygge en gammel idrettssal om til en kultursal.

De største utfordringene er ikke på lydsmitte, men i grensesnittene mellom brukerutstyr, amfi og de enkelte bruksområdene.

Hovedproblemet når det gjelder lyden i en flerbrukssal er at ulike brukergrupper har ulike behov, og som i enkelte tilfeller kan være nokså motstridende.

Prioriteringer

– I slike tilfeller må vi i samarbeid med byggherre finne ut hva som er viktige parametere og hva som skal prioriteres, sier Hansen.

– Når det gjelder bruken av bygget er det byggherren som har lagt premissene i anbudsgrunnlaget og dette er da videreført av oss med vår fagansvarlig for akustikk.

bilde

Hansen sier at forventet bruk i flerbrukshuset er lydsvak musikk og teater/tale med tribune ute og forsterket musikk/konserter med amfi slått sammen. I dette tilfelle er den anbefalte løsningen å ha en sal med minst mulig absorpsjon med senkbare tepper til absorpsjon langs bak- og sidevegger.

Himlingen skal være horisontal for å bringe refleksjoner bakover i salen for tale, poengterer Hansen.

Han sier det er antatt at scenerigg m.m. over scenegulv vil gi tilstrekkelig diffusjon i dette området.

Flere velger flerbrukshus

Hansen sier at det blir mer vanlig med flerbrukssaler og at det ikke gir optimal løsning for noen bruksområder, men at en liten kommune med 6000 innbyggere ikke kan bygge egne bygg for kulturarrangement, men må få til så gode løsninger som mulig ut fra de gitte ønsker og behov.

Roser aktørene

Rørguttan AS i Vadsø hadde alt av varme- og sanitærarbeidet i dette byggetrinnet. De har strukket ut vannbåren varme med konvensjonelle radiotorer og montert sanitærutstyret, som vasker, dusjer og toaletter.

bilde

Det har vært et svært godt samarbeide, sier Allan Bakken hos Rørguttan AS

Daglig leder Allan Bakken sier at de ikke møtte noen store utfordringer. Jobben skilte seg ikke mye ut fra det selskapet vanligvis møter.
– Men det er et gammelt bygg på rundt 50 år, så vi måtte tilpasse oss bygningskroppen, sier han.

Han fastslår at de har hatt et svært godt samarbeide med hovedentreprenøren Nordnorsk Bygg.
– Vi har hatt en veldig god dialog. Ingen samarbeidsproblemer og alt gikk på skinner, sier han.

Han poengterer at det ikke er uvanlig at kommunikasjonen kan være for dårlig, og at det gjerne skyldes at tegninger fra forprosjekteringen ikke er kommunisert godt nok ut. Men det var det her.
– Alt virket godt planlagt fra start til slutt. Norconsult har gjort en veldig bra jobb i forkant, sier han.

Han peker på at de vanligvis kontraherer prosjekteringsfirmaet selv, men at det i dette tilfellet var engasjert av hovedentreprenøren. Det fungerte likevel bra.

Bakken sier det letter kommunikasjonen på arbeidsplassen at det var mange lokale aktører der.
– Da er de aldri langt unna selv om de ikke er på byggeplassen, slik at de lett kan møte opp og se hvis det er noe som skal avklares.
– Det er en stor fordel for oss, for byggherren og for hovedentreprenøren, sier han

nordicdoor

Byens Fargeklatt

Vadsø-bedriften Byens Fargeklatt har maler- og beleggsarbeidet på flerbrukshuset.

– Det er utfordringer med et bygg som ikke alltid har vært godt vedlikeholdt opp gjennom åra, sier daglig leder Marju Susanna Ballo.

Hun sier det var mye som ikke var synlig på befaring når det gjaldt underlag og befaring.
– Men vi lærer mye i dette prosjektet. Det er spennende. Får bare håpe vi ikke går på en diger smell, sier hun.

Fornøyd

Ballo sier hun er svært fornøyd med måten hovedentreprenøren har gjennomført prosjektet på.
– Nord Norsk Bygg har vært veldig ryddig, flink til å informere og rask med å gi svar. Slikt er avgjørende for at bygget skal bli ferdig til rett tid og det motiverer oss, sier hun.

Hun sier måten prosjektet er ledet på har gjort at alle selskapene som jobber på bygget har dratt i fellesskap. Den viktigste koordineringen har skjedd gjennom byggemøter og framdriftsmøter. Ballo understreker at hovedentreprenøren har hatt åpent kontor så det har vært lett å gå inn og snakke når det har vært behov for det.

Hun har ett hjertesukk, og det er ikke rettet mot dette prosjektet:
– Jeg brenner for at det er masse mulighet for ungdom i håndverksbransjen. Den er en sikker arbeidsplass. Det bør ungdommen tenke på når de søker utdannelse, sier hun.

nordicdoor

nordicdoor

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil