nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Unikt i Mo i Rana

Bygging av 81 leiligheter er unikt i Mo i Rana. Fire interessenter gikk sammen om det spesielle byggprosjektet.

bilde

Så mange nye leiligheter omtrent på samme tid er tung eiendomsmasse i Mo i Rana. Likevel karakteriserer eiendomsmegler Roger Clausen hos Reder Eiendomsmegling leilighetene for «lettselgelige etter Mo i Rana-standard».
– Det har slått an, sier han.

Byggingen startet i april 2016. Boligene er blitt skrittvis ferdigstilte. De første beboerne flyttet inn ved juletider. De siste leilighetene er nylig ferdige.
Leilighetene er organisert som O.T. Olsensgate Borettslag.

bilde

– Det er forbausende lite saker vi er uenige om og som ligger igjen til sluttoppgjøret, sier styreleder Morten Sæterhaug i utbyggingsselskapet Turisttomta.

Plusskonsept

– Vi fokuserte på plusskonsept, sier styreleder Morten Sæterhaug i utbyggingsselskapet Turisttomta.

Han forteller at plusset i dette tilfellet er at de har lagt stor vekt på fellesarealer og møteplasser for beboerne. Det er en lounge med kjøkken og sofagrupper hvor beboerne kan møtes i uformelle sammenhenger.

Møtelokale er det også, og et fullt utstyrt trimrom. To utleiehybler er det også.
– Jeg tror det er dette som gjorde leilighetene så salgbare. Det sier de som har kjøpt, sier han. Han har fått tilbakemelding om at disse felles rommene er mye brukt.

Bygningen ligger i Mo i Rana sentrum, bare 388 meter fra rådhuset. Sæterhaug og eiendomsmegler Clausen mener begge at dette også er en viktig grunn til at leilighetene har vært lettselgelige.
– Folk vil bo i sentrum, sier Sæterhaug. – Kort vei til butikker og tog. Her kan folk trives. Fellestingene gjør at det blir et spesielt miljø her. Folk kjøper en livsstil, sier Clausen.

bilde

Over halvparten av leilighetene i O.T Olsensgate Borettslag ble solgt på forhånd. Foto: Reder Eiendom

Eiendomsmegleren mener bestemt at beboerne i borettslaget har fått omgang med hverandre. Både han og Sæterhaug poengterer at det er folk i alle aldre som har kjøpt leilighet.

Av de 81 leilighetene er det bare 10 som ikke er solgt.
– Jeg antar at alt er solgt ved årsskiftet, sier Sæterhaug.

Næringsarealer

I tillegg til leilighetene er det 1800-1900 kvadratmeter næringsarealer – i første etasje og deler av andreetasje. Næringslokalene er i innredningsfasen.

bilde

Utbygger har lagt vekt på fellesarealer. Her ser vi trimrommet, felles møterom, en lounge med kjøkken og sofagrupper hvor beboerne kan møtes i uformelle sammenhenger. Foto: Reder Eiendom

Sæterhaug forteller at Sparebanken Nord-Norge har leid nærmere 1200 kvadratmeter, og antakeligvis skal leie enda litt mer. En annen leietaker legger beslag på 450 kvadratmeter. Bare 100 kvadratmeter er ennå ikke leid ut. I grunnetasjen er det garasjer.

Byggherrene

De fire interessentene bak byggingen er Mobo Helgeland, Zar Eiendom, Eiendomsselskapet Ranheim og SN-Invest. De etablerte utbyggingsselskapet da de bestemte seg for utbyggingen. Sæterhaug, som også er daglig leder av Mobo Helgeland, forteller at Turisttomta eier næringsdelen av bygget, mens borettslaget eier leilighetene.

Byggeoppdraget ble satt ut som totalentreprise, med en pris på rundt 300 millioner kroner. Mo i Rana-entreprenøren Bolt Group vant entreprisen.

Turisttomta leide inn et byggherreombud fra Nordconsult til å representere byggherren i byggemøtene. De gangene store avgjørelser skulle tas, var også en av de fire utbyggerne representert.
– De største tingene ble tatt opp i en eiergruppe, sier Sæterhaug.

Fornøyd

– Prosjektet har gått veldig bra. Det var litt forsinkelse til å begynne med, men senere har alt gått på skinner, sier Sæterhaug. – Det er forbausende lite saker vi er uenige om og som ligger igjen til sluttoppgjøret. Det har vært smidighet fra begge sider. Ting har løst seg underveis.

Sæterhaug sier at fremdriften har gått som forutsatt.

Krevende å bygge, bra for bomiljøet

Det største boligbyggeprosjektet på mange år i Mo i Rana sentrum er ferdig. – Prosessen har gått veldig bra, fastslår Bolts prosjektleder for byggeprosjektet, Tor Helge Nordvang.

bilde

Det er ikke lett å se av bildene, men bygningene til borettslaget T. O. Olsensgate i Mo i Rana er ikke firkantede blokker, men har uvanlige vinkler. Det er bra for bomiljøet, men har ifølge entreprenøren vært krevende å bygge.

Når man bygger stort i sentrum er det begrenset med boltringsplass. Nordvang fastslår at det har vært trangt, men sier at de trange forholdene ikke skapte spesielle vanskeligheter for dem.
– Geometrien av bygget har derimot vært krevende, sier han.

bilde c1

Mange av planløsningene er uten rette vinkler. Fasadene har også vinkler som ikke er rette.

Borettslaget består av tre blokker, som alle er vridd litt og har odde hjørner. Nordvang fastslår at det koster mer og er mer krevende å bygge.
– Men det er veldig bra for bomiljøet. Det gir gode lys- og siktforhold for leilighetene, sier han.

Nordvang forteller at de på grunn av det store antallet leiligheter ble enig med byggherren om overlevering av leilighetene i tre bolker.
– Det tror jeg var bra for alle parter, sier han.

Jordskjelvsikret

Jordskjelvdimensjoneringen har også vært en utfordring, ifølge Nordvang. Han forteller at siden Helgeland er mer jordskjelvutsatt enn de fleste andre steder av landet har de måttet ha en ekstraordinær dimensjonering av bæresystemet. Bygningene er pælet på fjell og har kraftige grunndragere. Opp der igjen står bæresystemet, som er ekstra jordskjelvsikret.

Prosjektet har vært organisert på vanlig måte med prosjektleder, byggeplassleder og formenn. I tillegg har Bolt hatt en person nesten på heltid for å håndtere boligkjøpernes tilvalg og tilvalgsendringer. Over halvparten av boligene var solgt på forhånd.
– Tilvalgsprosessen har vært omfattende og arbeidskrevende, men samspillet mellom kjøpere, byggherre, meglere og totalentreprenør har fungert meget bra og har vært en lærerik prosess for alle parter, sier Nordvang.

Fornøyd

Mest fornøyd er han med at de har kommet greit ut med alle samarbeidspartnere, har holdt tidskjemaet og at byggherre og boligkjøperne er fornøyde.

Som totalentreprenør har Bolt også den økonomiske risikoen. Nordvang beskriver den budsjettmessige siden som ok.

Bare arbeider utendørs og innredningsarbeider i forretningsdelen av byggene gjenstår av prosjektet.

Helgeland Betong

Alt av betong kommer fra Mo i Rana-bedriften Helgeland Betong. Det er formidable mengder som går med til et slikt bygg.

bilde

Her monterer Helgeland Betong siste dekke i bygg A. Foto: Helgeland Eiendom

Prosjektleder Morten Sandvær forteller at de transporterte 7465 tonn med betongelementer.
– Vi prøver å gjøre jobben lettere for hovedentreprenøren ved å være raske, smidige og bistå med løsninger, sier Sandvær.

Han sier de vinner anbud ved en kombinasjon av laveste pris og gode referanser fra tidligere jobber. Selskapet har hatt mange oppdrag for Bolt Group.

Helgeland Betong er en av Nord-Norges største betongelementfabrikker. De fleste oppdragene kommer fra Helgeland og Salten, men selskapet definerer hele Nord-Norge som sitt markedsområde.

Komplett bæresystem

Til byggeprosjektet i A.T. Olsens gate har selskapet levert det komplette bæresystemet kombinert med tunge betongelementer og stål. Selskapet har prosjektert, produsert, levert og montert elementene.

Prosjekteringen har de naturlig nok gjort i samarbeid med alle de andre tekniske rådgiverne i prosjektet. Sandvær forteller at bygget har et komplisert avstivingssystem.

Han peker på at bygget må kunne motstå jordskjelv og at Helgeland er mer utsatt for jordskjelv enn de fleste andre steder i Norge.

Han forklarer at den byggtekniske løsningen er avhengig av mange faktorer, blant annet grunnforhold, høyden på bygget i forhold til avstivende skiver og hvor stive skivene er.
– Vi har hatt ansvar for stabiliteten til det vi har levert, mens andre har hatt ansvar for totalstabiliteten, sier han.

Det krever med andre ord tett samarbeid og diskusjoner rundt løsninger.

Bra samarbeid

Selskapet har hatt mange elementer på byggplassen og har montert med to kraner samtidig. Det har gitt det Sandvær kaller en relativt komplisert logistikk på plassen.
– Men det er håndtert.

Sandvær sier det har vært veldig bra samarbeid i prosjektet.
– En god plan, ofte byggemøter, forståelse for hverandre sitt fag og smidighet på byggeplassen, sier han.

Overskrift

Byggherre: Turisttomta AS

Areal: 14.000 kvadratmeter, fordelt på 81 leiligheter pluss fellesarealer, ca. 1800 kvadratmeter næringslokaler, parkeringsareal. Leilighetene er fra 45 til 125 kvm.

Beliggenhet: Mo i Rana sentrum

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggekostnad: Ca. 300 mill. kroner

Byggeperiode: April 2016 – juni 2018

Antall årsverk i prosjektet er ca. 200

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil