nnlogo-emb

BODØ   BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BODØ   BYGGEPROSJEKT

Mørkvedlia studentpark med 177 nye hybler

– Både studenter og byggherre er strålende fornøyde. Vi skulle i gjerne hatt enda flere hybler for å møte etterspørselen.

bilde

UTEOMRÅDET: M3 Anlegg AS har utført grunnarbeidene og har tilrettelagt utearealene. Byggene følger topografien på åsen og er plassert i svak bueform. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord

Det sier bolig- og eiendomssjef Geir Abel Jensen. Han er prosjektleder ved Nord studentsamskipnad.
– De 177 nye hyblene er allerede bortleid, og ventelisten er lang. Trolig vil det samme skje med de nye 172 hyblene som står ferdig til studiestart 2018, sier han.

Når Mørkvedlia studentpark står ferdig i 2018, har Studentinord gjennomført et historisk løft for studentene i Bodø med til sammen 604 nye studentboliger.

Studentparken ligger i gangavstand til Nord universitet og Politihøgskolen. De nye studentboligene er et viktig bidrag til at flere studenter i Bodø kan få best mulig boforhold.

Stramt utleiemarked

utsikt

UTSIKT I SÆRKLASSE: De minste hyblene er kompakte, men utsikten mot Saltenfjorden og Børvasstindene er til gjengjeld storslagen. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord

I følge Geir Abel Jensen har nesten 6000 studenter Bodø som campus. Det har ført til et presset leiemarked og høye utleiepriser over flere år. I perioder har det vært nesten umulig å skaffe bolig til nye studenter.

Mørkved Studentpark frister både med greie priser, gode fasiliteter og nærhet til universitetet og politihøyskolen.

Jensen påpeker at interessen for å studere i Bodø er sterkt økende, noe søkertallene tydelig viser, og at det derfor er viktig å øke antall studentboliger.
– Ytterligere utbygging i Mørkvedlia er neppe aktuelt. Vi har ikke mer areal i forhold til reguleringsplanen for området. Hvis søkningen fortsetter å øke, må vi heller vurdere fortetting av noen av de andre anleggene vi har, som for eksempel Flatvoll studentby, sier Jensen til Nordnorsk Næring.

gj

Fornøyd

felles

FELLES AREAL: Mange av hyblene i studentparken har egne kjøkken. Andre er lagt opp med felles kjøkken og stue. Stikkord er lyse og trivelige omgivelser. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord

Bodø kommune har gitt gratis tomt til prosjektet. Det har ifølge Jensen vært et viktig og nødvendig bidrag for å holde byggekostnadene innenfor gjeldende rammer.
– Kommunen har med dette vist at de tar sin rolle som vertskommune for studentene på alvor. Videre har Kunnskapsdepartementet gitt tilskudd til cirka 30 prosent av totalkostnadene. Investeringstilskuddene er viktig for å ivareta leiepriser som er tilpasset studentenes økonomi, sier Jensen.

Han er svært godt fornøyd med byggeprosessen og det som er levert.
– Studentene har jo i realiteten bodd på en byggeplass, men det har gått veldig bra. Tilbakemeldingene fra de som bor her er helt entydig positive, og det kan man godt forstå. Stort bedre kan man jo ikke få det. Her blir studenten satt i høysetet. Bare utsikten og fellesarealene alene gjør at man får lyst til å bli student igjen, spøker prosjektlederen.

Byggeprosess på skinner

Når Gunvald Johansen Bygg AS overleverer siste byggetrinn sommeren 2018, vil Mørkvedlia Studentpark være komplett.

irute

I RUTE: Arbeidene med Blokk C startet høsten 2015. Bygget med 177 hybler ble overlevert i sommer. På bildet ser vi blokk D under arbeid i begynnelsen av juni i år. Bygget skal stå ferdig med 172 hybler høsten 2018. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord

Gunvald Johansen Bygg AS er totalentreprenør for Mørkvedlia studentpark. Prosjektet gjennomføres i tre etapper. Første byggetrinn (Blokk A og B med til sammen 255 hybler) sto ferdig sommeren 2015.

Arbeidene med Blokk C startet høsten 2015, og bygget med 177 hybler ble overlevert i juni i år. Blokk D med 172 hybler ble påbegynt i fjor høst og vil stå ferdig i juni til neste år.

I starten av juni kunne mannskapet svinge mønsåskanna og feire tett bygg. Nå er entreprenøren godt i gang med innvendige arbeider og fasadekledning med tegl.

Byggeprosessen har ifølge prosjektleder Rune Eliseussen hos Gunvald Johansen Bygg AS gått svært smidig og uten de store utfordringene. Selv med 50-60 arbeidere i sving samtidig har overlapping mellom fagene gått fint. God dialog med byggherre har også bidratt til en god prosess.

Panorama

Mørkvedlia studentpark byr på en fabelaktig utsikt over omgivelsene, med utsyn mot Saltstraumen, Saltenfjorden og de karakteristiske Børvasstindene.

Panoramautsikten fra høydedraget som tidligere var «villmark» har imidlertid ikke kommet uten anstrengelser.
– Byggeplassen lå ute i terrenget. Det medførte omfattende grunnarbeider. De første månedene gikk med på å etablere adkomst og nødvendig infrastruktur på byggeplassen, forteller Rune Eliseussen.

Rutine

På de to første byggetrinnene ble det kjøpt ferdige yttervegg-elementer fra Overhalla for å spare tid.
– På dette siste byggetrinnet har vi hatt mulighet til å produsere elementene selv på byggeplassen. Det skyldes nok at en del gjentagende prosesser ble rutine og ga hurtigere fremdrift etter hvert som prosjektet skred frem, sier Eliseussen.

Prefabrikert hybelinnredning fra Arnøybygg i Gildeskål og ferdige baderom fra leverandøren Norac Badekabiner AS i Arendal har også bidratt til en rasjonell byggeprosess.

Bueform

Arkitektstudio AS (Norconsult) har formgitt anlegget. Byggenes plassering og volum gjør at den arkitektoniske utformingen, fargevalg og materialvalg er spesielt vektlagt. Byggene følger topografien på åsen og er plassert i svak bueform.

Utsiden og innsiden av byggene er gitt ulike materialvalg. Utsiden tar utgangspunkt i det dominerende fasadematerialet, teglforblending, som finnes på Nord universitet, mens innsiden har en varmere karakter og materialer som i større grad forbindes med boliger. Blant annet er det brukt accoya, som er en spesialbehandlet og meget holdbar trekledning med en mørk og varm glød. Det er søkt variasjon i fasadeuttrykket ved bruk av egne platefelt for hver hybel, hvor fargene varierer avhengig av etasje og orientering.

Flere typer hybler

Boligenhetene består av flere typer studenthybler: Standard enkel hybel både med eget og felles kjøkken, enkelthybel tilpasset rullestolbrukere m/kjøkken og dobbel hybel (dublett) m/kjøkken. Alle enkelthybler har egne bad. I tillegg er det gode fellesarealer, som felles stuer, vaskeri og boder.

I takt med tiden slipper studentene å skrive seg på en liste for å reservere vaskemaskin. Dette bookes naturligvis med en egen app. Undergrunnsanlegg for søppel med innkast fra toppen bidrar også til en enklere hverdag.
Studentparken har også felles lesesal og TV-sal.

Det er lagt stor vekt på utforming av utearealene, der innleid gartner Svein Eirik Johansen har bistått med sin kunnskap.
– Jeg synes dette er blitt skikkelig flott. Med tanke på det vanskelige utleiemarkedet i byen, er studentparken et løft for studentene, universitetet og Bodø, sier Rune Eliseussen.


Skreddersydd fra Baltikum

Arnøybygg AS i Gildeskål har levert spesialtilpasset innredning som bidrar til god plassutnyttelse på hyblene i Mørkvedlia studentpark.

leveranse

STOR LEVERANSE: Prosjektleder ved Studentskipnaden i Nordland, Geir Abel Jensen, og Ruta Juskeniene (salgssjef-møbel) fra Arnøybygg AS gleder seg over 177 leverte interiør til hyblene. Når siste byggetrinn står ferdig i juni 2018, vil nærmere 350 hybler ha innredning fra Gildeskål-bedriften. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord

Bedriften var inne med delleveranser på det første byggetrinnet. Etter dette har Arnøybygg deltatt både under prosjektering og med totale leveranser av interiør til alle hyblene.
Senger, skap, pulter og hyller er spesialtegnet i samarbeid med byggherre. Produksjonen skjer i Litauen, mens montering på byggeplass utføres av bedriftens ansatte.

Eier og daglig leder John Kristian Karlsen mener at god kvalitet kombinert med løsningsorienterte innspill under prosjekteringen var nøkkelen til oppdraget.

Samarbeid mot øst

– En ting er å se løsningen på papiret. Vi setter derimot gjerne opp en prøveinstallasjon for å vise hvordan interiøret kjennes og føles. Tykkelsen på våre plater i høytrykkslaminat er 18 millimeter mot normalt 16. Det bidrar til bedre holdbarhet og lengre levetid, sier Karlsen til Nordnorsk Næring.

tilpasset

TILPASSET INTERIØR: Interiøret fra Arnøybygg er produsert i Litauen og monteres på byggeplassen av bedriftens ansatte. Sengen er designet i samarbeid med Studentsamskipnaden. Den har ekstra sterk sengebunn og skuffene under skal holde vekten av det meste. Møblene er valgt i hvit utførelse med en grå edging. Foto: Kjell Pedersen/Studentinord.

Arnøybygg med 23 ansatte er forhandler for kjeden Boligpartner, og er en aktiv entreprenør innen oppføring av næringsbygg, boliger og hytter i lokalmarkedet rundt Gildeskål. De siste 12 årene har bedriften hatt et omfattende samarbeid mot Baltikum.

John Kristian Karlsen medgir at samarbeid over grensene ikke bare har vært enkelt, og at man har fått noen lærepenger underveis.

Kjenner markedet

– I dag vil jeg si at vi har samlet erfaring fra Baltikum som er svært verdifull. Vi har ansatte som kjenner markedet og kan logistikken. At vi fikk Ruta Juskeniene (salgssjef-møbel) fra Villnius i Litauen med på laget, har i stor grad bidratt til å styrke denne kompetansen, sier innehaveren.

Kontrakten for leveranser til C-blokka var på 4,3 millioner kroner. Arnøybygg leverer også interiør til det siste byggetrinnet. Når dette er i havn i juni neste år, vil samlede leveranser til Mørkvedlia studentpark ha rundet 10 millioner kroner.

Volum

Ifølge Karlsen vil bedriften satse videre på interiør og innredning rettet mot volumprosjekter.
– Det blir en egen grein i selskapet ved siden av virksomheten som entreprenør i boligmarkedet. I dag har vi god aktivitet lokalt. Samtidig ser vi betydningen av å ha et bein til å stå på, sier Karlsen.

Han peker på at selskapet har mobile folk og kan ta oppdrag og leveranser av interiør over hele landet. Forutsetningen er at prosjektene har stort nok volum til at serieproduksjon av interiør blir et lønnsomt alternativ for byggherren.

Som et ledd i satsingen har Gildeskål-bedriften opprettet et distriktskontor i fylkeshovedstaden Bodø.

Overskrift

Byggherre: Nord Studentsamskipnad (Studentinord)

Totalentreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS

Total økonomisk ramme: Ca. 480 mill. kr. inkl. bygging av infrastruktur i området

Totalt areal: Ca. 20 000 m2 fordelt på 4 bygg i 3-8 etasjer

Antall hybler: 604

m-arnoy

m-protan

m-semcon

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil