nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Malmporten handelspark:

Samler butikkene midt i Narvik sentrum

Med Malmporten handelspark etableres et handelsmessig tyngdepunkt for Ofoten midt i Narvik sentrum.

bilde

MALMPORTEN HANDELSPARK: De to nybyggene ligger på hver sin side av Nordkraft Arena og har et samlet forretningsareal på nesten 11.000 m2. Bygget til høyre er allerede i full drift med fire forretninger. I løpet av mars 2019 skal OBS Byggvare på plass i bygget til venstre. Foto: Harald Harnang

Malmporten Handelspark er lokalisert på LKAB’s tidligere utskipningstomt for malm fra Kiruna. Allerede i 2010 ble det første næringsbygget, på folkemunne kalt Nordkraft Arena, etablert på området. Bygget inneholder ishall, treningssenter, kafe og en rekke forretninger fordelt på fire etasjer. Her finner vi også Biltema og Coop Extra i første etasje.

Ca 250 meter bortenfor ligger Amfi, som siden åpningen i 2000 har vært et attraktivt kjøpesenter med 36 butikker.

bilde

FERDIG I MARS: Arbeidene med bygg 2 pågår nå for fullt. I mars åpner OBS Bygg sin forretning med et areal på 4000 m2. Foto: Harald Harnang

Ferdig i mars

Nå kommer nye butikker på rekke og rad fordelt på to nye bygg på henholdsvis nord og sørsiden av eksisterende bygg (Nordkraft Arena). Samlet butikkareal i de to byggene utgjør nesten 11.000 m2. Fra første butikkåpning i mai har det vært trinnvis overlevering av butikker med ca. to måneders mellomrom. I nybygget mot nord er Rusta, Power, Narvik dyrebutikk og Europris på plass. I februar åpner Skeidar ny butikk på 3800 m2 i Nordkraft-bygget.

I nybygget mot sør åpner OBS Bygg butikk på 4000 m2 i mars. 1200 m2 lokaler er fortsatt ikke utleid.

God start

- Så langt har det gått veldig bra med omsetningen. Vi får gode tilbakemeldinger fra butikkene, forteller daglig leder i Kubera AS, Gunnar Skålvold.

bilde

KRAFTIG UTVALG: Power (tidligere Expert) bidrar til et stort utvalg. Foto: Harald Harnang

Kubera driver med eiendomsutvikling i Narvikregionen og er aksjonær (31,6 %) i Demag Utvikling AS, som står som byggherre og eier av nybyggene og Nordkraft Arena. Øvrige aksjonærer er Coop Norge Eiendom AS (36,8%) og Coop Nord (31,6%). Skålvold mener politikerne i Narvik var fremsynte da de i 2000 omregulerte det tidligere industriområdet til næring og handel.
– Det har tatt tid å få infrastruktur og etableringer på plass, men resultatet var verdt å vente på, sier lederen til Nordnorsk Næring.

bilde

EFFEKTFULL FASADE: Perforerte sinusplater med LED-belysning og brytende glassflater bidrar til spennende fasader på nybyggene. Foto: Eirik J. Eriksen – Consto

Levende sentrum

- Ved å trekke handelen inn i bykjernen går Narvik motsatt vei av mange byer, som nå opplever tomme sentrumsområder. Bebyggelsen i Narvik ligger i høyden, som en hestesko rundt sentrum. Valget som er gjort spiller på lag med denne geografien, legger han til.

Gunnar Skålvold mener Malmporten Handelspark blir det naturlige tyngdepunktet for handel i Ofot-regionen med sine 35.000 innbyggere. Åpningen av Hålogalandsbrua over Rombakksfjorden i starten av desember vil utvilsomt også bidra positivt ved at Bardufoss/Setermoen kommer to mil nærmere.

bilde

RUSTA: Utstyrskjeden Rusta er på plass i handelsparken. Foto: Eirik J. Eriksen – Consto

Tyngdepunkt

Trekkplaster-effekten kan bli ytterligere forsterket dersom Amfi velger å utvide ved bygge ut på den 12 mål store tomten de disponerer i handelsparken. Og i 6-8 minutters gangavstand ligger Narvik Storsenter med aktører som Vinmonopolet, Clas Ohlson og Peppes Pizza. Det er et svært attraktivt og spennende handelstilbud som nå tar form i Narvik Sentrum. Uten konkurrerende kjøpesentra andre steder i byen vil handelen i Narvik skje rundt Malmporten.
- Et stort og variert tilbud skaper positive synergier for alle butikkene. Varehandel er også en stor arbeidsplass i Norge. Jeg anslår at det blir 50-60 nye arbeidsplasser i Narvik som følge av utbyggingen og at store butikker som Rusta og OBS bygg nå etablerer seg. Særlig positivt er det at mange unge nå får seg jobb her, sier daglig leder i Kubera.

Kuldebrems

På tomten som nå er bebygd har LKAB lagret millioner av tonn malm siden 50-tallet. Prosjektleder Eirik J. Eriksen i Consto spøker med at grunnforholdene av den grunn skal være blant de mest stabile og komprimerte i kongeriket.

bilde

JANUAR 2018: Grunnarbeidene er tilbakelagt og POP Byggetjenester er i gang med støping av søyler og fundamenter i vinterkulden. Foto: POP Byggetjenester AS.

I realiteten startet grunnarbeidene på et lite gunstig tidspunkt – i desember 2017. Mye tele i bakken skapte utfordringer. Samme utfordring møter entreprenøren nå i forbindelse med asfaltering av området rundt OBS-bygget. Ved kulde stoppes produksjonen av asfalt ved verkene. I tillegg vil asfaltering under slike forhold ikke bli optimal – med reklamasjoner som et sannsynlig resultat.

Alle fag i sving

Eirik J. Eriksen beskriver likevel byggeprosessen og fremdriften som god. Da første råbygg sto klart for montering, startet grunnarbeidene på bygg nummer to.
- På et tidspunkt hadde vi derfor alle fag i sving samtidig og 60-70 arbeidstakere på området, forteller Eriksen.

Han anslår at det så langt har gått med 80.000 timeverk inkludert prosjektering og arkitektarbeider. Når bygg nummer to står ferdig i mars vil antall timer trolig ha passert 110.000.

Ombyggingen for Skeidar er en adskilt kontrakt.

Endringer underveis

Ifølge prosjektlederen er byggene relativt enkle konstruksjoner teknisk sett - og er ført opp med stålsøyler, fagverk, sandwich-elementer og kledning av perforerte sinusplater. Rammetillatelsen fra Narvik kommune inneholdt imidlertid krav til estetikk som medførte endringer og justeringer av fasaden underveis: Innfelte LED-striper og glass i fasadene måtte til for å gjøre byggene mer interessante visuelt sett. Ifølge prosjektlederen har dette bidratt til å øke totalkostnaden fra 135 millioner kroner eksklusiv mva til nærmere 155 millioner.

Selv om endringene fordyrer prosjektet, blir de møtt positivt av byggherren.
- Byggene skal stå her i mange år. Jeg bor selv i byen og skal se dem daglig. Flere kommuner burde sette krav til helhet og estetikk, slik Narvik kommune gjør, sier Gunnar Skålvold i Kubera.

- Flott prosjekt

Prosjektlederen hos Consto er fornøyd med et godt samarbeid med byggherren, Narvik kommune og underleverandører.
- Vi har hatt sterkt fokus på HMS og har så langt ikke hatt skader og uhell i prosjektperioden. Den statistikken akter vi å holde frem til prosjektet er fullført, sier Eriksen.

Blant fornøyde underleverandører finner vi POP Byggetjenester AS. Selskapet med 70 ansatte og hovedkontor i Narvik eies og ledes av Ioan Pop. Entreprenøren, som er født i Romania, har på fire år bygd opp et selskap som utfører oppdrag over hele landsdelen, og da ofte som underleverandør for Consto.
- På Malmporten har vi utført betongarbeidene inkludert fundamenter, fliselegging, snekkerarbeid og montering av fasadeplater. Støping vinterstid gir alltid utfordringer, men i sum har dette vært et kjempefint prosjekt med god ledelse og godt samarbeid samarbeid, sier Ioan Pop.

Malmporten Handelspark

Byggherre: Demag Utvikling AS

Totalentreprenør: Consto AS

Arkitekt: AMB Arkitekter AS

Kontraktsbeløp: 135 mill. kroner eks mva

Byggetid: Nov 2017- juni 2019

Omfang:
Bygg 1 (Malmporten):
Forretningsareal 5355 m2 og uteareal ca. 6000 m2.
Bygg 2 (OBS bygget):
Forretningsareal 5684 m2 og uteareal ca. 7500 m2.

Bakgrunn:
LKAB’s gamle utskipningstomt ble omregulert til næring og handel i 2002. Det kommunalt eide eiendomsselskapet Narvikgården har planlagt området Malmporten Handelspark og levert infrastruktur som vei, vann og kloakk til området samt beplanting og pynt av området.
Gang- og sykkelvei av høy standard er etablert. Midtrabatten er tilsådd og beplantet, og det er satt opp benker flere steder på området.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil