nnlogo-emb

KIRKENES   BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

KIRKENES   BYGGEPROSJEKT

Nytt sykehus født under store smerter

Konkurs, reparasjoner på utført arbeid og gjentatte forsinkelser: Nye Kirkenes Sykehus har utviklet seg til et mareritt for byggherren Finnmarkssykehuset. Lyset i tunnelen er at i juni skal et av landets mest moderne sykehus stå klart til bruk.

bilde

LANDEMERKE: Nye Kirkenes Sykehus på 22.000 kvadratmeter ruver godt i terrenget. I den tidlige planleggingen ble sengeplasser redusert fra 79 til 54 for å redusere kostnadsrammen. En planlagt psykiatrisk døgnenhet ble også skrinlagt. Foto: Bernt Nilsen.

– Det har vært en utfordrende byggeprosess og sterkt mediefokus på de negative elementene. Da er det lett å glemme at om kort tid får pasienter i Øst-Finnmark et helt nytt og moderne sykehus.

bilde

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset Ivar Greiner mener prosessen har vært utfordrende.

Det sier kommunikasjonssjef Ivar Greiner ved Finnmarkssykehuset til Nordnorsk næring.

Blant nyvinningene trekker Greiner frem egne isolasjonsrom for smittepasienter, der undertrykk og lufttette dører samt egen inngang direkte til rom skal hindre at smitte sprer seg til resten av sykehuset. For pasienter som er sårbar for smitte blir det benyttet overtrykk i rommet.
– I tillegg får vi en langt bedre logistikk og mer effektiv utnyttelse av arealer enn i det gamle sykehuset fra 50-tallet. Det blir en ny hverdag for pasienter og ansatte, legger han til.

Åndelig klarsignal

Nye Kirkenes sykehus er bygd på ny tomt. I tråd med samisk tradisjon overnattet prosjektledelsen i lavvoer på området i 2013. Man ba da de åndelige og de underjordiske om lov til å bygge på tomta, og etter å ha sovet godt, anså man at tillatelsen var i orden.

Prosjektledelsen burde muligens også ha bedt de samme makter om å holde hånd over byggeprosessen. Det startet bra med problemfrie grunnarbeider. De begynte i mai 2014 og ble fullført I april 2015 av den lokale entreprenøren Oscar Sundquist i Kirkenes.

Deretter starte Kirkenes Byggservice byggingen av grunnplanet i betong og stål, som ble overlevert i desember 2016.

Kom ikke tilbake

I perioden mai 2016 ble de første modulene til 2. og 3. etasje levert på kai i Kirkenes og tyske Cadolto startet arbeidet. Det skjedde samtidig som arbeidene med å fullføre grunnplanet pågikk. At Cadolto manglet formell godkjenning for arbeidet som skulle utføres i Norge, bidro til forsinkelser allerede i starten. Cadolto skulle være ferdig i desember, men da dagen kom var det åpenbart at den tyske entreprenøren hang langt etter.

bilde

BILLIG LIKEVEL: Prosjektleder Gunnar Stumo fastslår at nye Kirkenes sykehus ikke har spesielt høye byggekostnader til tross for problemene under veis. Foto: Metier OEC

Ifølge prosjektleder Gunnar Stumo fortsatte Cadolto arbeidet påfølgende år med å fullføre bygget og rette opp feil og mangler. Dagmulkter påløp i henhold til kontrakten. Arbeidet pågikk frem til desember 2017, men da ble det full stopp.
– Det har vært fremstilt i media som at Cadolto avsluttet arbeidene og dro. En mer riktig versjon er at de ikke kom tilbake som avtalt etter jul, sier Stumo til Nordnorsk Næring.

Bestrider krav

Cadolto mener at de har innfridd kontrakten – og har avvist kravet om dagmulkter, som ifølge NRK beløper seg til 57 millioner kroner.

To fakturaer på til sammen 61,4 millioner kroner utbetalt til Cadolto ved en feil. Den tyske entreprenøren nekter å betale tilbake pengene og hevder å ha penger til gode hos Finnmarkssykehuset. I en pressemelding datert 26. mars skriver Cadolto:
«Skulle man i den nærmeste tiden ikke komme til enighet, er det domstolene som må avgjøre saken».

Ledelsen ved Finnmarkssykehuset har ikke kommentert eller bekreftet noen av disse tallene, som totalt utgjør omtrent 170 millioner kroner.

Stor mangellapp

Reklamasjon på arbeidet som Cadolto utførte dreier seg ifølge Stumo om følgende punkter:
• Gulv og vegger som sprakk opp
• Dusjområdene på alle sykehusets bad manglet godkjent membran
• Elektroarbeid og branntetting tilfredsstilte ikke norske krav
• Den sentrale driftskontrollen (SD) fungerte ikke

En måned før Cadolto dro hjem meldte Kirkenes Byggservice oppbud. Entreprenøren var da i gang med testing og dokumentasjon av 1. etasje.

Gunnar Stumo sier at konkursen bidro endel til forsinkelsene, men fremholder at arbeidet utført av Kirkenes Byggservice var godt. Etter konkursen har det vært et godt samarbeid med underleverandørene til Kirkenes Byggservice, som blant annet utfører arbeidene utenomhus.

Ikke svart-hvitt

I midten av juni skal det nye sykehuset stå klart til bruk, drøyt et år senere enn planlagt. Frem til da må det betales leie for det gamle sykehuset, som allerede er solgt.
Et annet negativt element er kritikk fra sykehusets leger og kritiske politikere, som mener at det nye sykehuset blir for lite.

Det opprinnelige prosjektet i 2013 på 1,8 millliard kroner hadde større areal og flere sengeplasser, men måtte reduseres for å tilpasses tildelt ramme på 1,4 milliard kroner.

Prosjektleder Gunnar Stumo vil ikke direkte avvise påstanden om at prosjektet har utviklet seg til et mareritt for byggherren.
– Man kan likevel slå fast at dette ikke blir et dyrt sykehus, sammenlignet med hva som bygges i andre deler av landet. Nest beste tilbyder i anbudskonkurransen lå 100 millioner høyere på pris – og med lengre byggetid ville vi da vært ferdige i januar. Sett opp mot alternativet er vi altså ikke kommet så galt ut, sier prosjektlederen.

– Utfordrende utearbeid

– Det var krevende å opparbeide uteområdet samtidig som to entreprenører var i gang med å bygge sykehuset.

Det forteller prosjektleder Helge Bekkø hos entreprenøren Oscar Sundquist. Seint på høsten 2016 var bedriften i gang med asfaltering, samtidig som 30-40 moduler tok plass på området.
– Vi kom i en situasjon der vi slet med å bli ferdig innen fristen som utløp ved årsskiftet, forteller Bekkø. Han slår fast at forsinkelser hos begge entreprenørene bidro til situasjonen – og skjønner at dette var krevende å håndtere for byggherren.

Arbeidet med uteområdene var et oppdrag tildelt via Kirkenes Byggservice. Oscar Sundquist hadde derimot egen kontrakt mot Finnmarkssykehuset for grunnarbeidene. Dette arbeidet forløp uten store utfordringer, men Cadolto har i ettertid hevdet at oppsprekking av gulv og vegger skyldes dårlig grunnarbeid.

Prosjektledelsen har imidlertid ikke kunnet påvise riss i betong eller andre tegn som støtter påstanden fra den tyske entreprenøren.


– Et løft for oss

Leveransene til Kirkenes Sykehus ga den lokale bedriften ProData AS et nytt ben å stå på.

FROSTING: Med moderne printerteknologi kan det meste lages. Påføring av den frostede folien må gjøres med omhu for at resultatet skal bli bra. Foto: ProData AS

– Vi hadde leveranser fornærmere fem millioner kroner til sykehuset, noe som i utgangspunktet er storartet. Men vi har også økt arbeidsstokken fra 6 til 11 ansatte som følge av de grep som er gjort - og har skaffet oss et nytt forretningsområde som følge av kontrakten, sier daglig leder Sixten Indbjør.

bilde

DEKOR: Frosting av vindu med innslag av områdets fauna gir interiøret et løft på Kirkenes Sykehus. Foto: ProData AS

Allsidig bedrift

ProData ble etablert som en databedrift i 1992, med fokus på PC-er, kontormaskiner og support. Bedriften har trinnvis utvidet tjenestene til å omfatte skilt og profilering, profilklær, kontor og konferanseløsninger, design, fotografering, skytjenester og produksjon av websider.
– I årenes løp har vi utviklet oss til å bli en totalleverandør til bedriftsmarkedet. Selv om primærmarkedet er Sør-Varanger, leverer vi tjenester over hele landsdelen, sier leder Sixten Indbjør.

Måtte tenke nytt

Med avviklingen av Sydvaranger Gruver i 2015 mistet ProData oppdrag tilsvarende to årsverk. Ifølge Indbjør var det ikke aktuelt å si opp ansatte. Mottrekket ble å innlemme nye produkter som møbler og utstyr rettet mot bedriftsmarkedet.

I 2016 kjøpte selskapet opp en grafisk bedrift i Sør-Varanger som hadde skilt og foliering i porteføljen.

bilde

LAMELLER: Den lokale bedriften ProData tok utfordringen og leverte ulike former for skjerming til sykehuset. Nå er skjerming en fast del av produktspekteret. Foto: ProData AS

Nytt område

Med denne kompetansen på plass fikk ProData leveranser til Nye Kirkenes sykehus i 2016 og 2017. Oppdragene omfattet utforming av skiltplan samt skilting og merking både ute og inne. Oppdraget utvidet seg til å omfatte blending, skjerming og «frosting»/foliering av glassflater.

ProData har nå inngått langsiktige avtaler med solide leverandører på området. Disse produktene er inntatt som en del av produktspekteret hos ProData. Ifølge Indbjør har markedet respondert svært positvt i form av større og mindre ordrer.

ProData AS med tilhørende søsterselskaper omsatte i 2017 for 23,4 millioner kroner.

Nye Kirkenes Sykehus

Byggherre: Finnmarkssykehuset

Totalentreprenør, grunnplan (1.etasje): Kirkenes Byggservice AS

Totalentreprenør, modulbygget: Cadolto

Grunnarbeider: Oscar Sundquist AS

Arkitekt: BOARCH Arkitekter AS

Kostnadsramme, byggeprosjekt: 1,485 milliarder kroner

Areal: 22.000 kvm

Antall sengeplasser: 54

Antall ansatte: 460

Innhold:

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fagområder: Akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indre­medisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde, rehabilitering og voksenhabilitering. Tilbudet innen fysikalsk medisin og rehabilitering er fylkesdekkende. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og Voksenpsykiatrisk poliklinikk.

AMK-sentral for Finnmark.

m-obs
m-obs
m-obs
m-obs
m-obs

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil