nnlogo-emb

VESTERÅLEN   BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

VESTERÅLEN   BYGGEPROSJEKT

Total fornyelse

På en odde som strekker seg ut i Malnesfjorden lengst vest i Vesterålen ligger oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner AS sitt nye industribygg. Entreprenøren overleverte bygget 30. april.

bilde

Det nye bygget til oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø i Vesterålen huser administrasjonen, notbøteri, røykeri og lager. Foto: Thermica

– Vi leverte på den datoen vi ble enige om i juni i fjor, sier Gunnar Holland, daglig leder hos Thermica, som var hovedentreprenør.

Thermica holder til i Lier utenfor Drammen, men har hatt flere leveranser til Nord-Norge.
– Vi har spesialisert oss på nisjene lager, logistikkbygg og industribygg for fiskeindustrien og øvrig næringsmiddelindustri. Dette bringer oss ofte til Nord-Norge, sier Holland.

thermica

Spesialkunnskap

Han poengterer at oppføring av næringsmiddelbygg, samt kjøle- og fryselagre krever spesialkunnskap, også i forbindelse med hygieniske krav. Blant annet krever det spesialløsninger på overgangene fra gulv til vegger og tak for å gjøre det enkelt å holde lokalene rene, og sluser på røykeriet som tilfredsstiller Mattilsynets krav for matproduksjon.

Han forteller han har jobbet med fiskeindustrien i 30 år i flere land. Han og øvrige medgründere av Thermica har lang erfaring fra kjøl og frys.
– Vi fulgte med norsk fisk til utlandet. For åtte år siden, da vi satt fast i Russland og Kasakhstan bestemte vi oss for å hoppe av og starte Thermica, sier han.

Det angrer han neppe på. Omsetningen har gått oppover og oppover. Høyest så langt var i 2017, da den stoppet ved 247 millioner kroner. Holland regner med ny rekord i 2018.

Tett på

Holland hadde mange reisedøgn i sin forrige jobb. Det har han også i sin nåværende jobb. Han har ledet byggeprosjektet i Bø og forteller at han har mer eller mindre bodd der i åtte måneder.
– Det er slik vi jobber. Når vi har et prosjekt er prosjektleder på stedet hele tiden. Vi er veldig tett på og ser alt som foregår, sier Holland.

bilde

De utvendige arbeidene var ikke helt ferdig da bildet ble tatt. Foto: Thermica

Han fastslår at de ikke har møtt noen store, uventede problemer underveis i byggingen. Han peker på at bygningen ligger utsatt til for vær og vind ut mot storhavet. Den mest kritiske faktoren var å få lukket bygget før vinteren kom for alvor. Det krevde hard innsats, men de klarte det. Innheisingen av den store traverskranen til notbøteriet var også en spennende operasjon, forteller Holland.
– Den krevde millimeterpresisjon, og folkene til Munck Cranes AS og Bjørn Ovik AS klarte det. Dyktig gjeng absolutt!

Lokale underentreprenører

kke

Thermica har bare åtte ansatte. Og med selskaps praksis der prosjektledere mer eller mindre bosetter seg fast på byggeplassen, blir underentreprenørenes folk og rådgiverne nesten å regne som arbeidskollegaer, poengterer Holland. På prosjektet i Bø er stål og betong levert av selskap sørfra, mens alle tekniske fag og innredningsarbeid er kjøpt inn lokalt.
– Vi forsøker å jobbe med lokale leverandører. Det har vi god erfaring med. Samme gjeng som har jobbet her blir også med til neste prosjekt, sier Holland.

bilde

Notbøteriet er 70 meter langt og 11 meter høyt. Bildet med den gule traverskranen viser selve notbøteri-hallen hvor merdene blir strukket ut for inspeksjon og eventuell reparasjon. Bildet med spiraltrappen viser et lagerområde med oppgang opp til administrasjonen. Foto: Thermica

Neste prosjekt er et ensilasjeanlegg for samme kunde, Egil Kristoffersen & Sønner. Det blir Thermicas femte byggeoppdrag for selskapet. Tidligere har de også bygget tre bygg på smoltanlegget deres på Engavågen på Helgelandskysten.

Holland sier at de i stor grad lever av gjensalg.
– Vi jobber mye mot kunder som kjenner oss.

Som kalkulert

Thermica har som totalentreprenør hatt hovedansvaret for byggingen og den økonomiske risikoen. De ga en fastpris for jobben. Holland forteller at kostnadene ble omtrent som kalkulert.
– Været var på deres side i byggeperioden. Det hjalp oss godt. Den største kostnadsmessige overraskelsen var at det ble mye dyrere enn vi regnet med å frakte materialer og utstyr ut til byggeplassen.

Detaljløsninger

Selskapet tegner og prosjekterer selv byggløsninger og er dermed ofte med i prosessen fra et tidlig stadium. Det har utviklet standardiserte løsninger på mange detaljer som går igjen fra bygg til bygg.
– Vi har gjort de fleste feil og lært på den harde måten. Nå greier vi sammen med underleverandørene å levere smarte løsninger som gagner byggherren over tid. Mye av dette er «usynlige» detaljer, som for eksempel beskyttelse på alle sårbare punker man ikke ser, men som betyr mye for levetiden til anlegget, sier Holland.

gk-inneklima

Spiller på mange farger

– Jeg lot meg inspirere av lakseoppdrett, og valgte farge fra laksen og fra den fine logoen til Kristoffersen & Sønner, sier Lotte Lockert Johansen i Heimhusan.

bilde

Ventesonen med en «gallerivegg» som viser hva bedriften står for. Foto: Lotte Lockert Johansen

bilde

Del av kantina med blant annet en halmtapet. Foto: Lotte Lockert Johansen

bilde

Møbler i ventesonen Foto: Lotte Lockert Johansen

bilde

Glassveggen er foliert inn til kontorene. Foto: Lotte Lockert Johansen

Hun sier hun kom så sent inn i prosessen at alt volum var satt. Hennes viktigste oppgave ble derfor å avdekke kundens egentlige behov for funksjon.

I møbleringsplanen jobbet hun for at de forskjellige rommene fikk soner som fløt godt i forhold til hverandre. Alle fargevalg og møbelspesifikasjoner kom i tillegg.

På vei inn i bygningen møter du en petroleumsblå inngang. Allrommene er holdt i forskjellige lyse nøytrale gråtoner, brutt opp av en vegg med halmstråtapet i kantina.

Føttene dine trår på grå betongfliser helt til du skal inn på kontorene. Der er det parkett.

Kontraster

– Det er alltid viktig med kontraster for å unngå statiske interiøruttrykk. Det gjelder ikke bare i fargevalg men også i bruken av materialer, sier Johnansen.

Hun forklarer at hun har tatt blå- og gråtoner fra logoen og lakserosa som et naturlig komplementært innslag, sammen med strågul som gir referanser til sandstrender – naturen vi omgir oss med, og som vi trives i. De store flatene har fått nøytral farge, mens de sterkere fargene får utspill på tekstilen i møblene, forklarer Johansen.

Må være praktisk

En foldevegg i kantinen gjør at et stort lokale for fester og større begivenheter lett kan omdannes til en mer intim kantine og møte- og undervisningsrom. En slik fleksibilitet krever at møbler lett må kunne stues bort, men likevel fremstå som solide og ordentlige.
– Gode og flotte stoler og bord er alltid utfordrende å finne frem til, sier Johansen.

– Det viktigste er at interiøret er praktisk, sier Johansen, som har fått flere av møblene spesialbygd til lokalene. På veggen ved inngangen er det hengt opp en stor skohylle. Der skal alle ansatte og besøkende sette fra seg fottøyet. Selskapet har ingen resepsjon, men mottaksmøblene ved inngangen er spesiallaget for å ta imot gjester.

Johansen har jobbet mange år som interiørarkitekt, men flyttet tilbake til hjemkommunen Bø for fire år siden.
– Jeg regnet med at etterspørselen etter tjenester fra interiørarkitekt ikke var stor her, så jeg etablerte interiørbutikken Heimhusan, sier hun.

– Flott og artig

Gunnar Holland i Thermica gir mye skryt til interiørarkitekten.

Hun var hyret inn direkte av Egil Kristoffersen & Sønner, og var derfor ikke en del av Thermicas underentreprenører, men Holland sier hun likevel påvirket byggeprosjektet veldig positivt gjennom sine interiørmessige idéer.
– Hun skapte mye hodebry for oss ingeniører gjennom sin ikke helt A4 løsninger. Hun hadde mange gode idéer og tanker. Kontordelen hadde blitt mye kjedeligere innvendig uten henne. Det blir flott og artig når møbleringen kommer på plass, sier Holland.

Det nye industribygget

2100 kvadratmeter.

Inneholder kontorlokaler for administrasjonen, notbøteri utstyrt med traverskraner for håndtering og reparasjon av nøter, røykeri, spleiseverksted, åpen mesanin/lager, garderober og hvilerom for sjåfører. Notbøteriet legger beslag på omtrent halvparten av arealet.

Spesielt interesserte skal vite at spesialkranene er tangdrevne kraner som kan trekke de store notbrukene/merdene ut av storsekker og så strekke dem opp for inspeksjon og eventuell reparasjon av skader etter vask mm. Selv helt nye merder skal også gjennom denne prosessen for å sikre at det ikke er skade eller svakheter som kan gi fremtidige hull.

Røykeriet er utstyrt med en røykeovn, men er bygget så stort at det kan utvides med to ovner til.

m-arcylicon
m-certego

Gir de an­satte bedre for­hold

– Vi hadde behov for mer plass og ville dessuten lage bedre forhold for de ansatte, sier Eva Kristoffersen. Hun er daglig leder av Egil Kristoffersen & Sønner.

bilde

Eva Kristoffersen har fornyet oppdrettsselskapet skrittvis. Foto: Marius Fiskum

Kristoffersen forteller at investeringen i nye lokaler beløper seg til snaue 50 millioner kroner.

Bedriften har nylig økt bemanningen og hadde behov for mer plass. De ansatte får dessuten bedre og mer rommelig plass og bedre garderobeforhold. Og det var ifølge Kristoffersen viktig å få bøtingen av nøtene innomhus. Bedriften er en av få som har eget sertifisert notbøteri.
– Det lå mye HMS bak beslutningen om å bygge nytt, og det ville blitt dyrere i lengden å ikke bygge enn å bygge, sier Kristoffersen.

Hun poengterer at hvis de skal få dyktige mennesker til å jobbe for seg må de tilby dem gode forhold.

Først dattera, så mora

Selskapet har investert mye i fornyelse de siste årene. Datterbedriften i Meløy som produserer smolt, har blitt opprustet over flere år og har fem avdelinger som er bygd etter 2011. I morselskapet har det vært investert i driftsmidler som fôrflåter og båter de siste årene og nå mente selskapsledelsen det på tide å ta tak i bygningsmassen på land.
– Vi har fornyet oss skrittvis. Når vi først hatt gjort dattera finere, måtte vi jo gjøre det samme med mora.

Kristoffersen er fornøyd med nybygget i Bø.

Hun valgte å hyre inn en lokal interiørarkitekt, som har jobbet på siden av prosjektet.
– Det var veldig bra at vi gjorde. Det er kjempemorsomt med en ung tilbakeflytter som har vist seg å være dyktig. Hun har kommet frem til gode løsninger og vi ser det kommer til å bli trivelig, sier Kristoffersen.

Interiørarkitekten er Lotte Lockert Johansen, som driver Heimhusan.

Fornøyd så langt

– Vi har ikke flyttet inn enda, så først om en stund kan jeg si med sikkerhet hvor fornøyde vi er, sier hun.

Det nye bygget ligger 50-100 meter unna lokalene firmaet har holdt til i frem til nå, så Kristoffersen kan fastslå at bygningsarbeidet ikke har forstyrret produksjonen underveis.

m-irs
m-sweco
m-metacon
m-munck
m-obs
m-ovik

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil