nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Uvanlig helsehus bygget i Tromsø

Etter en kort og intensiv byggeperiode med prefabrikkerte moduler fra Skanska ble Helsehuset i Tromsø tatt i bruk i slutten av august.

bilde

FASADE: Helsehuset er i tre etasjer og fløyene danner et tun med hovedadkomst og en lun hage. Bygget er plassert med tanke på å gi plass til et eventuelt byggetrinn to med legevakt på et senere tidspunkt. Foto: Helsehuset, Tromsø

Her skal det arbeides utradisjonelt.
Forskere og helsefaglige miljø i og utenfor Norge følger spent med på det som skal skje i huset som det har kostet 310 millioner kroner å bygge.

klar

KLART TIL BRUK: Til sammen blir det 69 sengeplasser i det 6300 kvadratmeter store bygget. Foto: Skanska

Her skal det gås nye veier for å møte eldrebølgen og voksende helsekøer. Blant annet skal helsetjenestene skal følge pasienten.
– Helsehuset er et paradigmeskifte for kommunens helsetjenester. Vi tenker nytt på de fleste områder. Da må vi også ta høyde for å snuble noen ganger, sier en entusiastisk seksjonsleder for helsetjenester i Tromsø, Aud-Helene Dragland.

Hun regner med en innkjøringsperiode på to-tre år før alt har gått seg til. – Vi får mye oppmerksomhet og føler forventningspresset. Samtidig er dette veldig spennende, medgir hun.

En vesentlig årsak til at Tromsø kommune valgte modulbygg og rask byggetid var den økende mengden utskrivningsklare pasienter som hopet seg opp på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). På grunn av døgnbøtene ble dette svært dyrt for kommunen i lengden.

Alt på ett sted – på en gang

fleksibelt

FLEKSIBELT BYGG: Utformingen av Helsehuset i Tromsø skal gjenspeile den fleksible organiseringen. Ansatte må kunne jobbe på alle avdelinger. Foto: Skanska

I Helsehuset samles nå kommunens akuttplasser og korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter. I tillegg kommer senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus, som er helt nye tilbud i Tromsø kommune.

Bygget skal inneholde tjenester både før, etter og i stedet for sykehusbehandling. Fleksibel drift er mantraet som skal få helheten til å fungere:
– Dette er nybrottsarbeid, sier Dragland til Nordnorsk Næring. – I stedet for å måtte gå fra time til time hos fysioterapeut, ergoterapeut og lege i lang tid etter et inngrep på sykehus, så skal pasienten nå få alt på ett sted – med en gang.

Dette krever fleksibel bemanning. Ansatte får en basisavdeling, men må kunne jobbe på alle avdelinger der det er behov for dem.
– Vi bruker begrepet forløpskoordinering, der teamene bygges ut fra pasientens behov og følger pasienten.

Skreddersydd behandling

Gjennom samarbeid på tvers av ulike helsefag skal pasienten få en skreddersydd behandling.
– Målet er å gjøre pasienten raskere frisk eller i stand til å håndtere sin egen sykdom selv, sier Dragland.

rekruttering

REKRUTTERING: Helsehuset er ennå ikke i mål med personaljakten, men kostvertene er på plass: FV: Ørjan Pettersen, Rita Vollan, Evy Kristoffersen, Anne Margrete Riise og Cecilie Karlsen.

Rekrutteringsjobben pågår ennå. Seksjonslederen regner ikke med at alle avdelinger er åpnet før i januar. Da skal det være rundt 150 ansatte på Helsehuset.

Avdelingsdirektør for helse og omsorg Trond Brattland gleder seg.
– Dette er et svært etterlengtet tilbud. Vi er nødt til å forberede oss på eldrebølgen som kommer. Målet er at flere pasienter skal klare seg selv og kunne bo hjemme raskere enn i dag. Helsehuset er et ledd i å legge til rette for dette. Det er svært kostbart for kommunen å ha et stort antall heltidsplasser. Det er heller ikke alltid den beste løsningen for å gjøre pasienten frisk, sier Brattland.


– Rask og kostnads­effektiv bygge­prosess

Helsehuset ble bygget i moduler i fabrikken til Skanska på Steinkjer, og ble deretter sendt med båt til Tromsø. De største modulene målte 4 x 12 meter og veide rundt 10 tonn.

byggetid

KORT BYGGETID: Skanskas spesielle byggeteknikk basert på moduler er effektiv. Bare seks måneder etter byggestart hadde Helsehuset tatt form. Foto: Helsehuset, Tromsø

«Byggesettet» besto av cirka 180 moduler og noen elementer i tillegg. Rommene var da stort sett komplette og med tekniske installasjoner på plass.
– Korridorgulv og tilpasning rundt tekniske rom måtte utføres på byggeplass. Det samme gjaldt utvendig tekking, forteller byggeleder Stian Taraldsen hos Skanska.

Han medgir at prefabrikkerte modulbygg er raske å sette opp. Men det betinger at det er gjort en god jobb med planleggingen på forhånd.
– Klimaet i Tromsø var nok den største utfordringen med dette prosjektet. Vi sto hardt på for å få bygget tett før høst og nedbør gjorde seg gjeldende for alvor, sier Taraldsen.

Passivhus

Helsehuset er ført opp som et passivhus der energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Bygningsmassen varmes opp via fjernvarme. Utskifting av luft skjer gjennom aktiv ventilasjon med totalt seks aggregater.

Stian Taraldsen er spesielt godt fornøyd med tetthetskontrollen av det ferdige bygget, der målingene oppfylte kravene med god margin.
– Normen er 0,6, mens målingene viste 0,32. Da er vi på vei til å oppfylle kravet for plusshus, sier han.

Kort byggetid

I snitt var 60 personer i sving på byggeplassen, men hele 300 arbeidere bidro under den korte, intensive byggeperioden.
– Vårt byggesystem gir redusert byggetid, lavere byggekostnader og økt kvalitet. Denne kontrakten er enda et bevis på at prefabrikasjon i fabrikk kan være med å løse viktige samfunnsutfordringer på en rask og kostnadseffektiv måte, sier Terje Mjøen, adm. direktør i Skanska Husfabrikken.


Måtte bytte alle masser

grunnarbeid

GRUNNARBEID: Maskinentreprenøren Roald Madsen AS i Tromsø utførte grunnarbeider og øvrige arbeider utenomhus. Her legges komponenter for tilførsel av fjernvarme i grunnen. Foto: Roald Madsen AS

Maskinentreprenør Roald Madsen AS startet grunnarbeidene med å bytte ut alle masser i grunnen.
– Vi måtte sprenge ut en god del fjell. Disse massene kunne gjenbrukes, men vi måtte likevel kjøre inn en del nye masser for å få et godt fundament, sier daglig leder Rune Madsen til Nordnorsk Næring.

Han gir totalentreprenør Skanska ros for et ryddig prosjekt.

Kontrakten på vel 18 millioner eksklusiv moms omfattet omlegging av veier internt på området, klargjøring av grunn for en fremtidig legevakt samt opparbeidelse av uteområdet med støttemurer og hageanlegg.

Høy aktivitet

10-15 mann var i sving under oppdraget som startet i fjor sommer. Nå er de trolig spredd rundt på andre byggeplasser, for Roald Madsen AS har mye å gjøre for tiden.
– Akkurat nå har vi 18-20 prosjekter gående i Tromsø, forteller Rune Madsen.

– Mye å holde styr på?
– Ja, men vi skal ikke klage over høy aktivitet.

Kontroll

Familiebedriften har de senere årene hatt kraftig vekst som følge av stor byggeaktivitet i Ishavsbyen.

Bedriften har 65 fast ansatte, men sysselsetter rundt 100 personer i høysesongen. I fjor endte omsetningen på rundt 200 millioner kroner og i år tror Madsen den vil passere 230 millioner. Til sammenligning omsatte bedriften for 40 millioner kroner i 2012.
– Hurtig vekst er alltid utfordrende. Men vi har beholdt kontrollen underveis og har strukket oss langt for å levere i henhold til oppdragsgivernes forventninger, sier Rune Madsen.

Overskrift

Byggherre:Tromsø kommune

Totalentreprenør: Skanska Husfabrikken

Total kostnad: 310 mill kr

Kontraktsverdi, totalentreprenør: 130 mill kr

Bygningsareal: 6300 m² fordelt på tre etasjer

Byggeperiode: Mai 2016 - Juli 2017

Innhold:
Helsehuset består av åtte sengetun og inneholder 69 pasientrom med tilhørende funksjoner. Alle sengetun har postkjøkken for oppvarming/ tilberedning av tilkjørt mat. Helsehuset inneholder også et akutt-/behandlingsrom, legekontorer og laboratorium. I sørenden av bygget er det et eget ambulansemottak.

byggmontering
edvardson
fasadeprodukter
firesafe
oras
sweco
ventilasjon

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil