nnlogo-emb

BYGGEPROSJEKT

Nordnorsk Næring

BYGGEPROSJEKT

Alta videregående utbygd etter læreboka:

– Et unikt prosjekt

Utbygging og renovering av Alta videregående skole til nærmere 450 millioner kroner er en gladhistorie: Både brukere, byggherre og entreprenør er strålende fornøyde.

bilde

NY OG FLOTT: Nye Alta vgs sett fra sør med verkstedfløyen i forgrunnen. Skolen er Finnmark Fylkeskommunes største arbeidsplass med 300 ansatte og 1000 elever.

Arbeidene har pågått mens skolen har vært i full drift - og alle byggetrinn har blitt ferdigstilt i god tid før tidsfristen.
– Ja, dette må betegnes som et unikt og godt prosjekt. Vi kunne ikke håpet på et bedre utfall. Både utførelse og selve byggeprosessen får toppkarakter fra oss. At skolen sto ferdig fem måneder før tiden, forteller i grunnen alt. Prosjektet har gått på skinner, sier Steinar Hansen, som er prosjektleder for byggherren Finnmark Fylkeskommune.

bilde

FORNØYD: – Et stort og viktig oppdrag for oss, sier anleggsleder Bjørn Erik Johansen i X5 Elektro AS. Bedrifter fra Alta var tungt representert blant underleverandørene.

Etter en prosjektperiode på nærmere to og et halv år kunne entreprenør Harald Nilsen AS overrekke skolen til byggherre i januar.
Tre byggetrinn var da fullført og levert i god tid før fristen.
Avtalt dato for overlevering var juni, så det er ingen overdrivelse å si at prosjektet var i skarp rute.

Godt samspill

Steinar Hansen trekker frem godt samspill mellom brukere, arkitekt og entreprenør. Kontraktsformen totalentreprise med samspill har fungert etter intensjonen.

Byggherren har deltatt på alle prosjekteringsmøter, noe som har bidratt til nær og god kommunikasjon mellom partene.
– Ikke minst fortjener entreprenør Harald Nilsen AS all ros, sier Hansen. – Folkene der har vært helt makaluse, fleksible og løsningsorienterte. I prosjektperioden har det ikke vært nødvendig å leie lokaler andre steder. Eksamen har vært gjennomført uten større problemer. At bedriften er lokal, og at de opp gjennom årene også har bidratt med praksisplasser for elever ved skolen de nå bygger ut, gjør rosen ekstra fortjent, mener Steinar Hansen.

bilde

NYTT OG GAMMELT: Utbygging og ombygging har berørt ca 1200 kvm av bygningsmassen. Den eldre fløya til venstre blir nå renovert for å få samme uttrykk og standard som de nye fløyene.

Konkurranse

Totalentreprisen på 181 millioner kroner ekskl mva for ombygging og nybygg ved Alta videregående er det hittil største oppdraget til Alta-entreprenøren Harald Nilsen AS.

bilde

BYGD PÅ GRUS: Det meste av grunnen under skolen er grusmasser, så grunnarbeidene var forholdsvis enkle. Byggetrinn 1 ble imidlertid ført opp på tomta til et tidligere internat med kjente forekomster av radongass. Omfattende tiltak var nødvendig.

I anbudsrunden i 2015 var selskapet 5,2 millioner kroner billigere enn en annen Alta-entreprenør, Tecto AS. Peab-Bjørn Bygg og Consto leverte anbud som var henholdsvis 15 og 36 millioner kroner dyrere.

Etter en byggeperiode på to og et halvt år kunne altså selskapet overlevere det siste av tre byggetrinn i januar. Entreprenørens prosjektleder Tore Kalland forteller at samtlige byggetrinn har vært levert noen måneder før tidsfristen.

bilde

ELEMENTER: Prefabrikerte betongelementer fra Jaro AS løftes inn på tomta.

I forkant

– Vi har lagt stor vekt på å ferdigstille byggetrinnene slik at innflytting og klargjøring av lokaler kunne skje i feriene. På den måten har ikke den ordinære driften av skolen blitt forstyrret, sier Kalland til Nordnorsk Næring.

Han legger ikke skjul på at det har vært utfordringer med å bygge på en skole i full drift, der elevene måtte flyttes i takt med fremdriften.
– Planlegging og et godt samspill med byggherre har vært avgjørende for å få det til. Mye penger står på spill i et prosjekt av denne størrelsen. Går ikke ting som planlagt, kan det fort ende opp med dårlig stemning og gi grunnlag for konflikter. Her har vi derimot hatt et veldig godt samspill med byggherren. Det har skapt den rette lagfølelsen, med enighet og arbeid mot et felles mål. Et behagelig prosjekt, forteller Tore Kalland.

bilde

VERKSTED: En topp moderne verkstedhall klar til å undervise fremtidige bilmekanikere. Hvem kunne ikke like å mekke bil i slike omgivelser?

Spesialrom

Nybygget er oppført etter Tek10, og følger tradisjonelle byggeløsninger uten passivhus-standard.

Verkstedhallen er oppført i stål og lett-tak-elementer med langt spenn. Øvrig bygningsmasse er stålkonstruksjoner med prefabrikert hulldekke. Fasadene er kledd med tre i kombinasjon med plater av fibersement.

Innomhus er det derimot mer spesielt: – Vi snakker om mange spesialrom med tilhørende teknikk, så her har vi lært mye underveis, sier Kalland.

Entreprenøren er nå i gang med å pusse opp den siste, uberørte fløya ved skolen, slik at den får samme uttrykk som resten av bygningsmassen. Siden byggetrinnene ble fullført før tiden, kunne Harald Nilsen AS påta seg flere renoveringsoppdrag på skolen underveis. Disse har kommet i tillegg til den opprinnelige entreprisen.

bilde

FASADER: Kombinasjon av trepanel og plater av fibersement er med på å gi liv til fasaden på Alta videregående skole.

– God planlegging

Også for X5 Elektro AS i Alta har oppdraget vært et av de største i selskapet historie. Kontrakten var på rett over 20 millioner.

Anleggsleder Bjørn Erik Johansen forteller at bedriften i snitt har hatt ca 15 ansatte på byggeplassen. Siden X5 Elektro også prosjekterte el-installasjonene, har oppdraget tatt store ressurser og involvert mange av de totalt 40 ansatte i bedriften.
– Prosjektet var veldig godt planlagt og koordinert, med gode riggeområder og alt på stell, sier Johansen.

Han legger ikke skjul på at byggingen i neste omgang kommer bedriften til gode.
– I år tar vi inn fire lærlinger fra skolen. Det er sånn vi klarer å rekruttere. Vi får ikke fagfolk på andre måter, så skolen er svært viktig for vår bedrift. Det er flott å kunne bidra til en så fin og moderne skole, som er en garanti for at vi får lærlinger og kvalifiserte fagfolk også i fremtiden, sier Johansen til Nordnorsk Næring.

nordicdoor

– Et løft for skolen

Sentralt i rekken av fornøyde parter finner vi skolens rektor, Inger B. Persen.

Hun forteller om en konstruktiv samspillsfase der skolens ansatte har vært svært aktive med innspill og ideer. Med dette som utgangspunkt har prosjektleder, entreprenør og arkitekt arbeidet for å finne de gode løsningene.
– I planfasen ble blant annet kreative fag samlokalisert for å skape et tettere miljø. Dette har helt klart stimulert til økt samarbeid og synergier i opplæringen. De nye lokalene skaper gode og moderne opplæringsarenaer, samt rom for samarbeid og sosialt samvær for elevene. Vi er veldig stolte av resultatet, sier rektoren.

Hun kan nå ønske velkommen til en skole med topp moderne lokaler inkludert mange spesialrom, grupperom og sosiale områder. Den digitale utrustningen er tilpasset framtidig behov, med bruk av smartboard, intern og ekstern kommunikasjon og klasserom som er tilpasset digital samhandling og lyd/bilde kommunikasjon.

Tre byggetrinn

Første byggetrinn var et nybygg på 6000 kvm. Dette ble bygd på tomta til et internat som var fjernet før entreprenøren gikk i gang.

Den ene fløya i bygget er lokaler til TIP (Teknisk og industriell produksjon) med verkstedhaller og klasserom i bakkant. En tilgrensende fløy rommer lokaler for media og kommunikasjon, dans og drama, kunst og håndverk samt frisørlinja.

Byggetrinn to omfattet lokaler for realfag med laboratorium og klasserom, mens byggtrinn tre inneholdt hovedinngang, auditorium, servicetorg samt en fleksibel kultursal for fremføring og øving; en såkalt blackbox.

De to siste byggetrinnene inkluderte riving av gammel bygningsmasse ned til kjellernivå.

Utbygging av Alta videre­gående skole

Byggherre: Finnmark fylkeskommune

Totalentreprenør: Harald Nilsen AS

Kontraktsform: Totalentreprise med samspill

Kontraktsum, ekskl mva: 181 mill kroner

Total kostnad, utbygging, ombygging og renovering: 439 mill kroner inkl mva

Prosjektets omfang: Ombygging og utvidelse av Alta videregående skole med etablering av spesialrom for blant annet fagene «Musikk, dans og drama», «Frisør», «Realfag» og «Teknikk og industriell produksjon». Berørt areal ca 12 000 m2. Byggeperioden er fordelt på 3 ulike byggetrinn med en total byggetid på 2,5 år.

Brukere: Ca 1000 elever og nærmere 300 ansatte. Alta videregående skole er Finnmark fylkeskommunes største arbeidsplass.

Lokale leverandører

Utbyggingen er ikke bare et løft for utdanningen i regionen. Prosjektet har også gitt positive, økonomiske ringvirkninger lokalt, siden bedrifter fra Alta er tungt representert på lista over underleverandører.

Blant annet har Jaro AS stått for levering og montering av betongelementer til prosjektet. Bedriften forteller om et meget godt samarbeid med oppdragsgiver i prosjektperioden.

Videre på lista finner vi følgende leverandører med adresse i Alta:

2 Tal AS (systemhimling)

Thermoglass AS (lås og beslag)

Protan Takservice AS (blikkenslager, lett-tak)

Fargerike Alta AS (maling, tapet, flis)

Nitek AS (stålarbeider, ventilasjon)

Eriksen Maskin AS (Grunn- og utomhusarbeider)

Verte Landskap & Arkitektur AS (Arkitekt/ansvarlig søker)

Norconsult AS (RIV)

Total Brannsikring AS (RI Brann)

nordicdoor

nordicdoor

nordicdoor

nordicdoor

nordicdoor

nordicdoor

nordicdoor

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil