nnlogo-emb

HAVBRUK

Nordnorsk Næring

HAVBRUK

Nordnorsk oppdrett:

Store forskjell mellom fylkene

Det er stor forskjell på de tre nordnorske fylkene når det gjelder oppdrett.

bilde

66 prosent av inntektene til nordnorske havbruksselskapen går til Nordland-selskap. Foto: Norsk Havbruksenter

De viktigste forskjellene som kan leses ut av oppdrettsselskapenes regnskap er:

Finnmark har ingen lokalt eide oppdrettsselskap. Troms og Nordland har mange.

Nordland er det suverent største oppdrettsfylket i Nord-Norge. 66 prosent av havbruksselskapenes inntekter går til Nordland-selskap. 10 prosent går til Finnmark. Nordland er også det største oppdrettsfylket på landsbasis.

Selskapene i Finnmark er mindre lønnsomme enn i de to andre fylkene. Finnmark-selskapene har samlet sett en resultatgrad på 25. Nordland har 36 og Troms 39.

Omsetningen til Finnmark-selskapene sto stille i 2017, mens selskapene i Nordland og Troms vokste med henholdsvis 9 og 18 prosent.

Finnmark-selskapenes driftsresultat var lavere i 2017 enn i 2016. For selskapene i de to andre fylkene var det motsatt.

Tabellen viser nøkkeltallene for oppdrett fordelt på de tre fylkene. Driftsinntektene til Nordland-selskapene er større enn inntektene til Troms og Finnmarks oppdrettsselskap til sammen. Vi snakker her om selskap som er registrert som egne, selvstendig selskap i de respektive fylkene.

Oppdrett: Fylkesvise nøkkeltall - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil