nnlogo-emb

SAMFUNN   ØKONOMI

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   ØKONOMI

Dette driver nordnorsk økonomi

Disse få faktorene driver nordnorsk økonomi.

bilde

Konsernsjef Jan-Frode Jansen i Sparebank 1 Nord-Norge fastslår i sin rapport for 3. kvartal i år at den økonomiske fremtiden til folk i Nord-Norge ser lys ut, men noen farer ligger på lur. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge kommer i sin rapport for henholdsvis 2. og 3. kvartal i år med synspunkter på norsk og nordnorsk økonomi. Ifølge banken er de viktigste faktorene disse:

Oljeprisen

Nordnorsk økonomi blir stimulert av at det går godt ellers i landet. Sparebank 1 Nord-Norge fastslår at den økningen som har skjedd i råoljeprisen er den største drivkraften i norsk økonomi. Forventninger om fortsatt høy oljepris vil gi selskapene i oljebransjen mer å gjøre, og de kommer til å investere mer. Det smitter igjen over på resten av næringslivet.

Pengemaskinene

Pengene renner inn i sjømatnæringene. Aldri før har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i første halvår av 2018. Både laks, ørret og torsk har satt ny eksportrekord.
Men også her er det bremsende faktorer. Lakselus er en. Mangel på kvalifiserte folk er en annen.

Folk

Arbeidskraft er avgjørende viktig. Flere og flere næringer opplever nå mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Mye gjeld

De høye boligprisene har gjort at mange familier har mye gjeld, særlig i de store byene. Dersom renten stiger mer enn antatt, kan mange få økonomiske problemer. Her i nord kan man glede seg over at familiene stort sett har en sunn økonomi.

Mindre bygging

Omfattende boligbygging har i 2016 og 2017 vært en viktig drivkraft og investeringsveksten i Nord-Norge. Nå har boligmarkedet blitt slakkere. Derfor vil det antakelig bli bygget færre boliger i tiden framover. Derimot ser det bedre ut i anleggssektoren, der bygging av vei og annen infrastruktur i stor grad styrer aktiviteten.

Lavere turistvekst

Reiselivet i nord har hatt en sterk vekst, men mye tyder på at veksten er i ferd med å avta i Nordland og Finnmark. I Troms vil veksten fortsatt være god. Der trekker vinterturismen opp besøkstallet.

Lufthavn-infrastrukturen må bli bedre for å kunne ta unna veksten i reiselivsnæringen.

Også veinettet er så dårlig utbygd at det hindrer næringslivets vekst.

Likevel er det optimisme i turistnæring i nord. Det var 7,3 prosent flere gjestedøgn ved utgangen av august i år sammenlignet med samme periode for ett år siden.

Kronekursen

Eksportnæringene og reiselivet kan takke en svakere krone for mye av inntektsveksten. Utviklingen av kronekursen vil være viktig for hvordan det fortsatt kommer til å gå for næringslivet.

Handelskrig

De proteksjonistiske utspillene til USAs president Donald Trump har hittil ikke hatt noen direkte følger for norsk økonomi, men det er en fare for at folk i næringslivet vil begynne å endre sin adferd og etterspørsel etter varer og tjenester for å redusere risiko fordi de ser på mer proteksjonisme som en trussel.

Sparebanken mener at det ser mer og mer ut som om vi får en handelskrig. Men enn så lenge ligger de internasjonale forholdene til rette for gode vekstmuligheter for Nord-Norge – og for Sparebank 1 Nord-Norge.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil