nnlogo-emb

NÆRINGSLIV   SAMFERDSEL   TRANSPORT

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLIV   SAMFERDSEL   TRANSPORT

Oversikt over Finnmarks transportbransje

Finnmarks lastebiler kjørte inn 768 millioner kroner i 2017.

bilde

Alta Lastebilsentrall er Finnmarks nest største transportselskap. Her ser vi et av bildene selskapet markedsfører seg med på hjemmesiden sin.

Omsetningen til de som frakter god på land økte med 35 millioner fra 2016 til 2017.

Det samlede driftsresultatet var 12,4 millioner. Resultatgraden (resultat før skatt i prosent av omsetning) var 2 prosent.

Finnmarks transportbedrifter - 2017

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil