nnlogo-emb

REISELIV

Nordnorsk Næring

REISELIV

Færre overnattet i Nord-Norge

Det var 7000 færre overnattinger hos nordnorske overnattingsbedrifter i august i år enn det var i samme måned året før.

bilde

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy gleder seg over at flere utlendinger overnatter på norske hotell. Foto: NHO

Totalt var det 524 645 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i august. Dette innebærer en nedgang på 1 prosent, mens Norge totalt var på samme nivå som i 2017.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 2 prosent i august måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1 prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere at antall utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge og på Svalbard fortsetter å øke.
– Når det gjelder nedgangen i antall norske hotellgjestedøgn kan det synes som dette hovedsakelig skyldes nedgang i yrkes- og kurs/konferansetrafikken, sier Hjartøy.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 977 84 014

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil