nnlogo-emb

SAMFERDSEL   BYGG OG ANLEGG   NYTT OG NYTTIG

Nordnorsk Næring

SAMFERDSEL   BYGG OG ANLEGG   NYTT OG NYTTIG

Den viktige flyttingen av masser

Det er godt over ett år siden tallknuserne i Samfunnsøkonomisk analyse gjorde oppdagelsen, og den er tidligere omtalt i næringslivavisen Nordnorsk Næring, men oppdagelsen er så viktig at vi presenterer dem selv om den ikke ble gjort i går.

bilde

Flytting av masser er den oppgavene som normalt har størst betydning for lønnsomheten i et anleggsprosjekt. Illustrasjonsfoto: Calle Eklund/Wikimedia Commons

bilde

Rolf Røtnes. Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Den ene oppdagelsen er hvor stor betydning flytting av masser til og fra anleggsstedet har for lønnsomheten i et prosjekt, og hvor stor variasjon det er i lønnsomheten i masseflyttingen.
– Den største variasjonen i lønnsomhet mellom prosjekter er knyttet til masseflyttingen, sier daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse, Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse.

Han sier at masseflyttingen skjer billigst der selskap med lokal kjennskap til masseflytting får anledning til å bruke kunnskapen sin. Her går det på å forstå mest om grunnforholdene og mulighetene til å optimalisere masseflyttingen, men også gjennom lokalkunnskapen å kunne se muligheter for besparende konstruksjoner.
– De som har totalentrepriser må tenke smart på dette, sier Røtnes. – Hvis ting forhåndsbestemmes for mye i detalj, blir det mindre mulighet for variasjon og fleksibilitet i dette.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil