nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   POLITIKK

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   POLITIKK

Næringslivets kåring av:

De beste og verste kommunene

Få nordnorske kommuner regnes som gode for næringslivet å være i.

bilde

Kart: Menon Economics

Fargene på kartet viser rangeringen av kommuner når det gjelder vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, befolkning, kompetanse og kommunal økonomi.

Rødt er dårligst, grønt er best. Kartet rangerer kommunene i forhold til hverandre, men sier ikke noe om fremgang eller tilbakegang.

Et tilsvarende kart for fylker, gjør hele Nord-Norge blodrødt.
Kartet er laget av Menon Economics på oppdrag fra NHO.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

ANNONSER

Viggo N. Danielsen

Produksjon / Annonser

Tlf. 922 86 696

PUBLISERES AV

Utviklingsselskapet
Refuse

Orgnr. 986 264 647

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil