nnlogo-emb

HAVBRUK

Nordnorsk Næring

HAVBRUK

Laks er ikke verdens viktigste oppdrettsnæring

Hvor stor tror du laks er som oppdrettsnæring? Her ser du størrelsen til ulike oppdrettsnæringer.

bilde

Forskjellene på sirkelstørrelsene viser de innbyrdes forskjellene i volum mellom de ulike produktene. Vi ser at karpe er mange ganger større enn laks. Norge står ifølge Marine Harvest for over 50 prosent av globalt oppdrett av laks, men laks er altså en ganske liten marin matkilde i global sammenheng. Kilde: Marine Harvest/Norsk Industri

Atlantisk laks, som vi oppdretter i Norge, er øverst til høyre i grafen over. Vi ser at den ligger lengst ut til høyre på aksen for bearbeiding. Det betyr at den blir mer bearbeidet enn andre havbruksprodukter. Vi ser også at den ligger høyest på aksen for risikonivå. Det betyr at lakseoppdrett er mindre risikofullt enn annet havbruk.

Arbeidsplasser

bilde

Oppdrettsnæringen skaper cirka 30. 000 arbeidsplasser i Norge. Bare 7.000 er jobber direkte i næringen, resten er ringvirkninger av ulikt slag. Tallene gjelder for Norge under ett. Kilde er SINTEF

Verdiskapning

bilde

Verdiskapningen er ca. 60 milliarder kroner. Omtrent 37 milliarder står oppdrettsselskapene for, resten er ringvirkninger. Verdiskaping må ikke forveksles med omsetning. Verdiskaping er salgsinntekter minus produksjonskostnader. Tallene gjelder for Norge under ett. Kilde er SINTEF.

Leverandørene til havbruket består i stor grad av små og mellom store bedrifter. Ifølge Norsk Industri og Deloitte er det bare halvparten av leverandørene som eksporterer varer eller tjenester.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil