nnlogo-emb

SAMFUNN   BYGG OG ANLEGG

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   BYGG OG ANLEGG

Håper på mer vei til Finnmark

Finnmark var ikke tilgodesett i det hele tatt i Statens planer for hva som skal gjøres på veisektorene de kommende årene. Nå håper bransjen det vil skje noe likevel.

bilde

Neste generasjon brøytesjåfører leker med brøytebiler utenfor Skarsvåg skole på Magerøya i Finnmark. I brøytebilenes virkelige verden er det dog lite å tjene på denne aktiviteten. Foto: Wikimedia Commons/Bohuslen

Regionsjef Martin Grønnslett i Maskinentreprenørene Forbund (MEF) i region nord forteller at de er i samtaler med Samferdselsdepartementet på politisk nivå om oppdrag likevel. Han håper at det blir satt i gang noen veiprosjekter.
– Uten større prosjekter blir det problematisk i Finnmark, sier han.

bilde

Martin Grønnslett i MEF, region nord, sier det er bra trøkk i bransjen for tiden, men at det på lang sikt vil bli magrere tider for finnmarksentreprenørene hvis ikke Staten bestemmer seg for å bygge mer vei i fylket enn det som ligger i langtidsplanen for samferdsel.

Bra trøkk

Grønnslett sier det er bra trøkk i bransjen for tiden. De fleste har nok å gjøre og rapporterer om en bra horisont med arbeid.

Men i Finnmark ser det magert ut på lang sikt. 2019 ser bra ut.
– Mangel på forutsigbarhet om oppgaver framover er et stort problem for bransjen i Finnmark, sier Grønnslett.

For store kontrakter

En utfordring for bransjen i Nord-Norge er ifølge Grønnslett at prosjektene blir for store. Som eksempel viser han til at Hålogalandsveien sannsynligvis blir lyst ut som ett prosjekt på nærmere 10 milliarder kroner.
– Det er grunn til å tro at ingen norske entreprenører vil by på grunn av størrelsen. Det er ikke bra, sier han.

Han understreker at Vegvesenet har mange prosjekter som blir for store for nordnorske entreprenører.
– Vi ser at pengene går sørover. Nordnorske selskap må nøye seg med å jobbe på timer med lave marginer. Det er dårlig for verdiskapningen lokalt, sier han.

Brøytekontrakter

Mange maskinentreprenører har også kontrakter om snømåking om vinteren.

Grønnslett sier at de aldri har sett så lave priser som nå. Han mener det er snakk om dumping-priser. Brøytekontraktene settes ut i større anbudspakker som det bare er noen få tilbydere på.

Vinneren av anbudskonkurransen kontraherer deretter underentreprenører som utfører brøytingen.
– Vi har sett en markant nedgang i prisene på brøyting, og får rapporter om mange som taper penger på dette. – Det er ett paradoks at det i all hovedsak er to statlige selskaper (Mesta og Svevia, som er det svenske Mesta) som konkurrerer mot hverandre, og at konkurransen går på bekostning av de som utfører brøytingen, sier Grønnslett.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil