nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Finnmark-ledere tjener mest i Nord-Norge

Årslønnen til en leder i Finnmark ligger i snitt på 677 000 kroner. Dette er om lag fire prosent mer enn hva ledere i Nordland og Troms tjener, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

bilde

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne fastslår at det er store variasjner i lederlønningene. Foto: Lederne

Den nye utgaven av Norsk Ledelsesbarometer viser at ledere i Nordland til sammenligning tjener 669 000 kroner i året i snitt.

Årslønnen til en leder i Nordland ligger i snitt på 669 000 kroner.  Les mer om lederlønn i Troms og på landsbasis her. Link til sak 9.25

På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738 600 kroner.

Rogaland topper

På fylkesnivå ligger ledere i Rogaland på lønnstoppen, med en gjennomsnittlig brutto årslønn på om lag 830 000 kroner. Deretter følger ledere i Hordaland og Oslo, der snittlønnen ligger på henholdsvis 756 000 og 741 000 kroner. Målingens laveste lederlønning finner vi i Oppland, med en snittlønn på 579 000 kroner.

Store variasjoner

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen.

Ingvartsen er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil