nnlogo-emb

FISK   OPPDRETT   INDUSTRI

Nordnorsk Næring

FISK   OPPDRETT   INDUSTRI

Vokser med sjømatnæringen

En variert flora av bedrifter og bransjer vokser med sjømatnæringen.

bilde

Arctic Dive Sea Service er blant de som tilbyr service til oppdrettsnæringen. Foto: Arctic Dive Sea Service

Oversikten er på langt nær fullstendig. Vi har ikke tatt med skipsverft og annen verkstedindustri som leverer tjenester til fiskeflåten.

Paradoksalt er denne oversikten av leverandører til sjømatnæringen likevel en av de største tabellene i Nordnorsk Nærings store oversikt over sjømatnæringen i Nord-Norge. Vi presenterer såpass mange bedrifter for å vise litt av spekteret av tjenester som er nær knyttet til sjømatnæringen – med den store og viktige verkstedindustrien som unntak fordi det ville sprengt rammene for en enkeltutgave.

Svært bra

Fôrgiganten Biomar økte omsetningen med pene 12,6 prosent, men resten av selskapene i leverandør-tabellen vokste med nesten 32,9 prosent, og de hadde en fortjenestemargin (resultat før skatt i prosent av omsetning) på 22 prosent. Svært bra, men likevel ikke så bra som svært mange av kundene.

De 24 selskapene i tabellen, dvs. alle unntatt Biomar, omsatte til sammen for 911 millioner kroner, og de fikk et resultat før skatt på 198 millioner.

Bunnlinja til Biomar ble så stor at eierne bevilget seg 100 millioner kroner i utbytte.

Leverandører til sjømatnæringen – 2016

tabell
tabell

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil