nnlogo-emb

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Nordnorsk Næring

SAMFUNN   NÆRINGSLIV   LEDELSE

Troms-ledere tjener minst i Nord-Norge

Årslønnen til en leder i Troms ligger i snitt på 633 000 kroner. Dette er om lag fire prosent mindre enn hva ledere i Nordland og Finnmark tjener, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

bilde

– Ved å tilby bedre lønnsbetingelser kan utenlandske selskaper støvsuge markedet for de flinkeste norske lederne, advarer Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne. Foto: Lederne

Den nye utgaven av Norsk Ledelsesbarometer viser at lederlønnen i Nordland til sammenligning ligger på 669 000 kroner, mens Finnmark-ledere mottar en snittårslønn på 677 000 kroner.
På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738 600 kroner.

Regionale forskjeller

– Norge har ganske store regionale variasjonene i lederlønn. Disse kan blant annet forklares med ulikheter i næringsgrunnlag og bransjeinndeling fra sted til sted. I noen sektorer, som olje og gass, er lederlønningene forholdsvis høye, mens ledere i kommunal sektor jevnt over har lavere lønn, sier Audun Ingvartsen.

Han er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Lederne, som står bak Norsk Ledelsesbarometer.

 

Betaler best

Samtidig avdekker målingen at lønnsbevisste ledere har mest å hente i utenlandskeide bedrifter, og at norske arbeidsgivere kan stå i fare for å bli utkonkurrert på dette området.
– Her er det grunn til å rope varsku. Dersom utenlandske aktører i Norge vinner kampen om de dyktigste lederne, kan dette ramme konkurransekraften til den norskeide delen av næringslivet, sier Ingvartsen.

I årets utgave av Norsk Ledelsesbarometer kommer det fram at bruttoårslønnen til ledere som jobber i utenlandskeide foretak i snitt ligger 115 900 kroner, eller 17 prosent, høyere enn årslønnen til ledere i norske bedrifter.

Ingvartsen forteller at utenlandskeide foretak jevnt over er større sine norskeide motstykker, og at ledere gjerne tjener mer på store arbeidsplasser. Dette forklarer likevel på langt nær hele lønnsgapet, fremholder han.

I fjor tjente ledere i utenlandskeide bedrifter i Norge i snitt 809 500 kroner før skatt.

Dette tjener norske ledere:

1 042 800 – i statsaksjeselskap

809 500 – i selskaper med utenlandsk hovedeier

693 600 – i norskeid næringsliv

663 500 – i statlig/offentlig virksomhet

648 700 – i fylkeskommune/kommune

738 600 – i snitt for alle Ledernes medlemmer

(Bruttoårslønn i NOK for Ledernes medlemmer i 2017. Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2018)

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Viggo Danielsen

Markedskonsulent

Tlf. 977 84 014

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017
Nordnorsk Næring AS

Powered by recoil