nnlogo-emb

NÆRINGSLLIV   KULTUR   MEDIA   TETT PÅ

Nordnorsk Næring

NÆRINGSLLIV   KULTUR   MEDIA   TETT PÅ

Nordnorske filmselskap danner klynge

30 aktører i filmindustrien i Nord-Norge har gått sammen i en næringsklynge med mål om å styrke seg selv faglig og kommersielt.

bilde

30 bedrifter i nordnorsk filmindustri går sammen i en klynge som drives av Filmverftet. Denne skjermdumpen fra Filmverftets nettside viser noen av bedriftene.

Klynga eies av Filmverftet, som igjen eies av en rekke aktører i bransjen.

bilde

Geir Pedersen Stokke

Prosjektleder Geir Pedersen Stokke sier at de nå har sparket i gang et stort, treårig prosjekt for å samle film-Nord-Norge i ett nettverk.

Innovasjon Norge og Kulturnæringsstiftelsen har bevilget penger for etablering og drift av nettverket.

Medlemmene må gjennom kontingent og annen egeninnsats betale inn minst det samme.

Nettverket hadde kick-off 15 november, og har siden da fått cirka 30 medlemmer, fra Kjøllefjord i nord til Mosjøen i sør – fra enmannsfirmaer til større virksomheter. Det er Stokke forøyd med. Han anslår potensialet til å være 50-60 medlemmer.

Blant de største medlemmene er Tromsø Internasjonale Filmfestival.

Måler virkningen

Stokke forteller at de skal måle bedriftenes omsetning og antall ansatte nå og i 2018 og 2019, og sammenlikne utviklingen med bedrifter utenfor klyngen for å se om medlemskapet har en positiv effekt.

De skal også måle om medlemmene klarer å øke sin andel av filmproduksjoner i landet. Bedriftene i nettverket skal dele idéer, kjøpe tjenester av hverandre og utvikle prosjekter sammen.
– For å kunne lage mer film, må man samarbeide mer, sier Stokke.

Møteplasser

Forløperen til nettverket holdt til i en bygning i Tromsø, men fra nå skal de ha andre typer møteplasser. Stokke forteller at de vil ha klyngesamlinger og regionale møter der de møtes fysisk, men møtene vil også være på nettet, antakelig gjennom webinarer (seminarer på web).

Gjennom webinarene skal filmskaperne kunne bygge opp kompetansen faglig og kommersielt.
– Filmklynga er godt mottatt av virkemiddelapparatet og filmbedriftene. Det tyder å at vi har vært savnet, sier Stokke.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil