nnlogo-emb

FISK   OPPDRETT   TETT PÅ

Nordnorsk Næring

FISK   OPPDRETT   TETT PÅ

På spranget til kommers

Aminor i Æsvika i Meløy i Nordland er de første i landet som forsøker oppdrett på flekksteinbit. Selskapet klekte først årskull i 2015. Nå er de i ferd med å ta steget over i kommersiell fase.

bilde

Egil Sørheim i Aminor står i startgropa for kommersialisering av flekksteinbit, som skal bli en delikatesse på restaurantbord. Foto: Prikkenoverien

– Vi har testet ut teknologien, gjort mange forbedringer og endret protokoller fra forskning, sier styreleder Egil Sørheim.

Han poengterer at det er forskjell på å ha mange tusen individer i kar og noen hundre i forskningslaboratorier. Aminor har arbeidet tett med Nord universitet i Bodø, der selskapet har all stamfisken sin, og Akvaplan niva i Tromsø der de har rogna.

Sørheim forteller at de har lært mye av de som har drevet oppdrett av kveite og torsk og at de også har klart å dra essensen ut av erfaringsdata fra rognkjeksoppdrett.
– Vi ser at vi nå har en bra overlevelse fra rogn til startforing, sier Sørheim.

Utvider

Oppdrettet skjer i anlegg på land selv om steinbiten er en sjøvannsfisk. Nå trenger de å øke vannforsyningen, og bygger derfor et stort sjøvannsinntak og teknisk anlegg for sjøvannsbehandling.

Karkapasiteten skal utvides, og de bygger mer kompetanse.
– Flekksteinbiten er en ny art for oppdrettere, så alle må læres opp, inklusiv veterinærer, sier Sørheim.

bilde

Denne faksimilen fra hjemmesiden til Aminor viser hvordan pionérene på Meløy tenker seg satsingen på flekksteinbit.

Restaurantmarkedet

Styrelederen forteller at de sikter seg inn mot hotell- og restaurantmarkedet. De starter slakting i 2018, og vil la markedet bestemme når slakting skal skje.
Sørheim poengterer at kundene ønsker å vite i god tid når de kan sette steinbiten på menyen.

På hjemmesiden sin beskriver Aminor flekksteinbiten som en av de ypperste delikatesser innen sjømat. I oppdrett kan man i større grad påvirke smak og konsistens på fiskekjøttet ved foring slik at kvaliteten til enhver tid er på topp. Fisken kan serveres tradisjonelt, grillet, bakt og som sushi.
Restaurant Ohma i Bodø er en av flere restauranter som har prøvd ut flekksteinbiten som sushi.

Kapitaltilgang

Aminor har 32 aksjonærer. Lakseoppdretter Steinar Olaisen (står bak Nova Sea) kom inn som det Sørheim betegner som en ny og viktig aksjonær. Aino Olaisen er kommet inn i styret.

Innovasjon Norge bevilget 15 millioner kroner i ulike tilskudd i oktober, mens Aminor selv skal gjennomføre emisjoner for å øke egenkapitalen med nærmere ti millioner kroner hvert år de neste tre årene. I løpet av 2019 skal selskapet være oppe i 60 millioner kroner i egenkapital.

Per i dag er familien Sørheim største aksjonær. Egil Sørheim driver fiskebåtrederi. For tiden er det fem ansatte i selskapet, pluss en god del innleide personer.
Sørheim fastslår at det blir flere ansatte når de er i gang for fullt.

Pluss i 2021

Aminor har konsesjon for 500 tonn. Sørheim mener det er stort nok volum til at de kan tjene penger. Han regner med at 2021 blir det første plussåret.

Og forbedringer skal fortsette. Sørheim poengterer at en av svakhetene deres er at det ikke har vært drevet avl på flekksteinbiten, men at de får utvikle fiskesorten etter hvert. I mellomtiden må de de blant annet leve med at det er stor spredning i når fisken blir voksen.

Del denne artikklen...

Del denne artikklen...

REDAKSJON

Terje Aurdal

Redaktør

Tlf. 913 88 748

Jonas Ellingsen

Journalist

ADM. / ANNONSER

Dag-Håvard Danielsen

Dagl. leder

Tlf. 484 29 472

Eivind Stokvik

Markedskonsulent

Tlf. 400 37 400

ABONNEMENT

abo@nordn.no

Tlf. 411 90 782

GRAFISK PRODUKSJON

Viggo Danielsen

Produksjon / Web

Tlf. 977 84 014

Nordn

Copyright 2017-2019

Powered by recoil